Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2012minuta din 13.12.2012minuta din 13.12.2012.pdf
12.2012minuta din 05.12.2012minuta din 05.12.2012.pdf
12.2012137alocari sume pentru centrale termice de cartier.pdf
12.2012136modificare hcl 104 din 25.11.2012.pdf
12.2012135completare hcl 128 din 2012 - premiere elevi si profesori.pdf
12.2012134aprobare plan anual situatii de urgenta.pdf
12.2012133regulament buna gospodarire.pdf
12.2012132acordare mandat general presedinte de sedinta.pdf
12.2012131regulament cadru autorizare si functionare societati.pdf
12.2012130stabilire nivel impozite si taxe locale 2013.pdf
12.2012129rectificare buget local.pdf
12.2012128acordare sume de la buget local-premieri.pdf
12.2012127instituire ziua municipiului onesti-6 decembrie.pdf
12.2012126compltare act constitutiv dpp onesti.pdf
12.2012125modificare hcl 82 din 26 sep 2008.pdf
12.2012124aprobare delegare trasee transport de persoane.pdf
12.2012123rectificare buget local.pdf
11.2012minuta din 22.11.2012minuta din 22.11.2012.pdf
11.2012minuta din 07.11.2012minuta din 07.11.2012.pdf
11.2012122prelungire perioada activitate comisie analiza.pdf
11.2012121modificar-completare hcl 40-5 aprilie 2012.pdf
11.2012120aprobare indemnizatie cenzori termon.pdf
11.2012119sprijinire asociatii de proprietar la reabilitare termica.pdf
11.2012118caiet sarcini reactualizare pug.pdf
11.2012117modificare hcl 39 pe 2012 stat de functii aparat de specialitate.pdf
11.2012116alocari de sume - organizari evenimente cultural artistice.pdf
11.2012115rectificare buget local 2012.pdf
11.2012114preluare imobil in administrare consiliul local.pdf
11.2012113documentatie si indicatori extindere bransamente gaze naturale.pdf
11.2012112aprobare compensare de la buget -energie termica.pdf
11.2012111atestare apartenenta imobile la domeniul privat.pdf
11.2012110alocari sume din buget local-termon.pdf
11.2012109asociere municipiul onest-club sportiv.pdf
11.2012108acordare tichete de masa personal dpp.pdf
11.2012107aprobare finantare arhiepiscopie.pdf
11.2012106rectificare buget local 2012.pdf
10.2012minuta din 25.10.2012minuta din 25.10.2012.pdf
10.2012minuta din 11.10.2012minuta din 11.10.2012.pdf
10.2012minuta din 08.10.2012minuta din 08.10.2012.pdf
10.201299aprobare state de functii unitati de invatamant.pdf
10.201298aprobare plan de ocupare functii publice.pdf
10.201297ajustare tarife colectare gunoi menajer.pdf
10.201296aprobare rof serviciu iluminat public.pdf
10.201295aprobare contract serviciul public alimentare cu apa.pdf
10.201294aprobare contract serviciul public alimentare cu energie termica.pdf
10.201292modificare mandat administrator unic termon.pdf
10.201291rectificare buget local 2012.pdf
10.201290stabilire cuantum ajutor de urgenta persoane in necesitate.pdf
10.201289constituire comisie analiza serviciul public alimentare cu apa.pdf
10.201288raport de evaluare si caiet sarcini concesionare teren.pdf
10.2012105incadrare sector de drum dc 128.pdf
10.2012104regulament atestare persoane-administrator imobile.pdf
10.2012103componenta comisie tehnica amenajare teritoriu si urbanism.pdf
10.2012102aprobare pret local energie termica.pdf
10.2012101dare in folosinta gratuita a unui spatiu.pdf
10.2012100aprobare regulament regim finante nerambursabile.pdf
09.2012minuta din 18.09.2012minuta din 18.09.2012.pdf
09.2012minuta din 03.09.2012minuta din 03.09.2012.pdf
09.201287aprobare finantare ziua persoanelor varstnice.pdf
09.201286aprobare donare animale din gradina zoologica.pdf
09.201285modificare hcl 81 din 3 septembrie 2012.pdf
09.201284concesionare prin licitatie a unui teren-parc fotovoltaic.pdf
09.201283rectificare buget local.pdf
09.201282reglementare zona de impozitare platforma industriala.pdf
09.201281atribuirea unui spatiu serviciului de ambulanta.pdf
09.201280aprobare premiere sportivi medaliati.pdf
09.201279transmiterea dreptului de uz asupra unui teren.pdf
09.201278rectificare buget local 2012.pdf
08.2012minuta din 24.08.2012minuta din 24.08.2012.pdf
08.2012minuta din 08.08.2012minuta din 08.08.2012.pdf
08.201277aprobare rectificare buget local 2012.pdf
08.201276modificare hcl 73 di sept 2011 inregistrare in snep.pdf
08.201275subventionare transport urban elevi.pdf
08.201274prelungire perioada tragere imprumut in lei.pdf
08.201273modificare hcl 41 din aprilie 2012 privin das onesti.pdf
08.201272modificare hcl 58 din iulie 2012-reprezentanti in consiliul de administratie.pdf
08.201271modificare hcl 4 din 2012-aprobare retea scolara onesti.pdf
08.201270aprobare trecere din domeniul public in domeniul privat cet.pdf
08.201269aprobare program acordare ajutoare de urgenta.pdf
08.201268nominalizare reprezentanti in consiliile de administratie invatamant.pdf
08.201267aprobare modificari la transportul public de persoane.pdf
08.201266stabilire nivel maxim tarife pentru transport regim taxi.pdf
08.201264rectificare buget local 2012.pdf
08.201263aprobare premiere elevi olimpici.pdf
07.2012minuta din 11.07.2012minuta din 11.07.2012.pdf
07.201261abrogare hcl 23-2009 si hcl 21-2009 blocare ridicare masini.pdf
07.201260infiintare functie administrator public.pdf
07.201259modificare hcl 39-2012privind organigrama aparat de specialitate.pdf
07.201258numire reprezentanti in consiliul administratie spital onesti.pdf
07.201257aprobare utilizare sume finantare proiecte europene.pdf
07.201256rectificare buget local 2012.pdf
06.2012minuta din 04.06.2012minuta din 04.06.2012.pdf
06.201255alegere comisii de specialitate.pdf
06.201254alegere viceprimar municipiul onesti.pdf
06.201253alegere presedinte de sedinta.pdf
06.201252declarare consiliul local legal constituit.pdf
06.201251validare mandate de consilieri locali.pdf
06.201250alegere membri comisie de validare.pdf
06.201249majorare capital social dpp onesti.pdf
05.2012minuta din 24.05.2012minuta din 24.05.2012.pdf
05.201248modificare si compltare hcl 44 din 5 aprilie 2012.pdf
04.2012minuta din 24.04.2012minuta din 24.04.2012.pdf
04.2012minuta din 05.04.2012minuta din 05.04.2012.pdf
04.201247modificare hcl 26-05 04 2012 numire administrator unic.pdf
04.201246aprobare raport cenzori termon.pdf
04.201245modificare structura buget local.pdf
04.201244contractare credit sustinere proiecte europene.pdf
04.201243aprobare tarife acces la cinema capitol.pdf
04.201242aprobare casare-valorificare mijloace fixe dpp onesti.pdf
04.201241transformare servicul public in directie generala de asistenta sociala.pdf
04.201240asociere municipiul onesti-club sportiv municipal.pdf
04.201239aprobare functii publice si organigrama consiliul local, aparat de specialitate, servicii publice .pdf
04.201238asociere municipiul onesti-fundatie realizare proiect interes public.pdf
04.201237aprobare documentatie sf centrala preparare apa de consum.pdf
04.201236aderare municipiul onesti la conventia primarilor.pdf
04.201235aprobare raport realizare masuri calitatea aerului.pdf
04.201234aprobare schimb de terenuri.pdf
04.201233revocare pud din hcl 2 din 2010.pdf
04.201232aprobare cont inchidere exercitiu bugetar anul 2011.pdf
04.201231aprobare buget venituri si cheltuieli dpp onesti-2012.pdf
04.201230aprobare bilant contabil dpp onesti - anul 2011.pdf
04.201229aprobare buget venituri si cheltuieli termon ct onesti-2012.pdf
04.201228aprobare bilant contabil termon ct onesti - anul 2011.pdf
04.201227aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
04.201226numire administrator unic termon ct.pdf
04.201225validare consilier local.pdf
04.201224demisie consilier local.pdf
03.2012minuta din 09.03.2012minuta din 09.03.2012.pdf
03.201223aprobare finantare bransamente retea apa potabila.pdf
03.201222nominalizare cenzori termon ct.pdf
03.201221inchirieri-concesiuni-dare in folosinta gratuita a unor bunuri.pdf
03.201220stabilire costuri medii pentru servicii sociale.pdf
03.201219esalonarea la plata impozite si taxe locale.pdf
03.201218reactualizare izlaz municipal.pdf
03.201217modificare hcl 51 din 2010-stat de functii aparat de specialitate.pdf
03.201216demisia unui consilier.pdf
02.2012minuta din 03.02.2012minuta din 03.02.2012.pdf
02.20129aprobare plan actiune repartizare ore munca beneficiari ajutor social.pdf
02.20128aprobare cost mediu lunar intretinere centrul social slobozia.pdf
02.20127preluare centru social slobozia la das.pdf
02.20126aprobare cotizatie la adib pe 2012.pdf
02.20125dare in administrare teren domeniul public spitalului onesti.pdf
02.20124aprobare retea scolarizare 2012-2013.pdf
02.201215aprobare buget local consolidat 2012 .pdf
02.201214asociere municipiul onesti cu judetul bacau-refacere infrastructura rutiera.pdf
02.201213modificare hcl 22 din 2009-expropriere executie pasaj dn11.pdf
02.201212completare inventar domeniul public onesti.pdf
02.201211asociere cl onesti-cj bacau executie pasaj dn 11.pdf
02.201210incadrare sector de drum in categoria drum judetean.pdf
01.2012minuta din 16.01.2012minuta din 16.01.2012.pdf
01.20123dare in administrare invatamant a cladirilor unde activeaza.pdf
01.20122stabilirea unor masuri functionare termon.pdf
01.20121reintregire excedent bugetar al anului 2011.pdf