Lista ONG-urilor* care au fost respinse de la finanțare nerambursabilă

Lista ONG-urilor* care au fost respinse de la finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Onești în sesiunea de toamnă din anul 2013

 

Nr. crt.

Denumirea ONG-ului

Domeniul de finanţare

Suma solicitată    - lei -

Motivaţia respingerii

1.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ONEŞTI

Cultural

26310

Proiect depus peste termenul limită de depunere a  proiectelor la 10.09.2013

2.

ASOCIAŢIA „KOLPING MOLDOVA”

Social

3975

Documentaţie conformă -    Fonduri insuficiente

3.

ASOCIAŢIA „FRATELE IEREMIA”

Culte

8000

Documentaţie conformă -    Fonduri insuficiente

4.

FUNDAŢIA „DOINA TROTUŞULUI”

Cultural

11000

Documentaţie neconformă   

5.

ASOCIAŢIA „SFÂNTA FAMILIE DIN NAZARET”

Culte

31600

Documentaţie neconformă   

6.

ORDINUL „FRAŢILOR MINORI CAPUCINI”

Culte

10000

Documentaţie neconformă   

7.

SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU CARTOGRAFIE          ON-LINE

Social

23420

Documentaţie neconformă   

8.

ASOCIAŢIA „CLUBUL EXPRESIA IDEII”

Cultural

2120

Documentaţie neconformă   

9.

CLUBUL SPORTIV „DINAMIC EUROTEAM”

Sport

6380

Documentaţie neconformă   

 

 

TOTAL

122805

 

* ONG-urile ale căror proiecte au fost respinse li se vor comunica în scris rezultatul selecţiei, cu motivaţia de respingere corespunzătoare, în termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, conform art.43 din H.C.L. nr.100/2012.