Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de ___ noiembrie 2011;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi  Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

Vezi tot proiectul aici ...