EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Consultare publica 2019

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2019

  

 

 

 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2020, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2020

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020-2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 12.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2020-2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarareAnexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 11.12.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Procedura de lucru in Municipiul Onesti pentru desfasurarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehicolelor stationate neregulamentar, precum si a celor abandonate sau fara stapanInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Procedura de lucru - vehicole stationate neregulamentar

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarareAnexa - Procedura de lucru in Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate publică privată ale unității administrativ-teritoriale Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 13.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament regim juridic -drepturi de proprietate

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexa - Regulament regim juridic al drepturilor de proprietate

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.10.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2020

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cresei din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 23.09.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - ROF _Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala -Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor bugetare accesorii aferente obligatiilor fiscale bugetare principale, restante la data de 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala  a Municipiului Onesti, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 23.09.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Facilitati fiscale si procedura de anulare obligatii bugetare

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare instituire Facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare obligatii bugetare

Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, Muzeul Municipal de Istorie, Cinematograful „Capitol” din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.08.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Bilioteca Municipala „Radu Rosetti” - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.131/13 decembrie 2012 de aprobare a Regulamentului-cadru privind autorizarea si functionarea Unitatilor Comerciale in Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 04.06.2019

Anunt elaborare proiect HCL - modificare-completare Regulament cadru de autorizare si functionare Unitati Comerciale in Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotarare privind modificare/completare Regulament cadru de autorizare si functionare

Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Municipiul Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 31.05.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești-2019

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa - Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al Municipiului Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 25.04.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Plan anual prevenire și gestionare situații de urgență - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexe - Plan anual prevenire situații de urgență - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 12.04.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF - SPCLEP -Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre si Anexa- Regulament de organizare și funcționare SPCLEP 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indexării Impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.03.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat SA, Municipiul Onești,  pe anul 2019InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 21.02.2019

Anunt elaborare proiect HCL - Buget de venituri și cheltuieli, anul 2019 - SC DPP SA Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL   


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2019; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 11.01.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2019, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.01.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF Serviciul gestionare câini fără stăpân - Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL  

 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează