Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

   

Reorganizare licitatie - Perchiului 1

Primăria municipiului  Oneşti, cu sediul în B-dul Oituz, nr.17, reorganizează în ziua de 14.03.2014, ora10, licitaţia publică deschisă, cu oferta în plic închis, destinată atribuirii contractului de închiriere pentru suprafaţa de teren de 50,00mp, situată în  Str. Perchiului, nr.1, pentru o perioadă de 4ani şi 3luni,

cu o chiriede 32,50 lei/mp/lună(fără TVA), având destinaţiade terenpe care se află amplasat unspaţiu comercial, proprietate a SC Ontex SRL, aprobat cu HCL nr.98/04.07.2013, anexa, poz.3.

 

            Documentaţia de atribuire  privind închirierea terenului ocupat de spaţiu comercial, se va  achiziţiona de la Compartimentul Urbanism, etaj VI, începând cu ziua următoare publicării  prezentului anunţ şi  până la data de 10.03.2014.

            Clarificări privind  documentaţia de atribuire pot fi solicitate până la data 12.03.2014, de la Compartimentul Urbanism, etaj VI.

            Ofertele se vor depune în plic închis, până la data de 13.03.2014, ora14, la registratura Primăriei municipiului Oneşti din b-dul Oituz nr.17, situată la parter.

 Licitaţia se reorganizează în data de 14.03.2014, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Oneşti, sala mică de şedinţe, parter din b-dul Oituz nr.17.  

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează