Invitatie de Participare - procedura achizitie publica Servicii colectare deseuri reciclabile - Primaria Municipiului Onesti

Vezi aici Invitatia de ParticipareCaietul de sarcini si Contractul de prestari servicii, documente integrale >