EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

  

Autorizare Societăți Comerciale

Consiliul Local al municipiului Oneşti, judeţul Bacău, întrunit în sedinţă ordinară, în ziua de 13 decembrie 2012;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Laurenţiu Victor Neghină, raportul de specialitate al Compartimentului Control Comercial, prin care se propun unele condiţii pentru exercitarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în municipiul Oneşti începând cu anul 2013 şi Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local.    Vezi aici...

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează