Solicitare OFERTE - achizitie Servicii inchiriere spatiu cu destinatie - Clubul Pensionarilor, publicat in 16.12.2014

Achizitie Servicii de inchiriere spatiu cu destinatie - Clubul Pensionarilor - Documentatie de achizitie