Rezultat FINAL - Concurs ocupare 3 posturi la Directia Administrativa - Primăria Municipiului Onești, republicat în 03.07.2018

Anunt

Rezultat FINAL al concursului, Rezultat SELECTIE dosare depuse , Anunț  organizare Concurs si Bibliografie ocupare 3 posturi vacante Inspector de specialitate-gr. I, Inspector de specialitate-gr. IAConsilier juridic-gr.II  la Directia Administrativă - Primăria Municipiului OneștiAnunț nr. 26.393 din 23.05.2018!