EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti pentru data de Marti, 30 Ianuarie 2018, ora 14.00

 

Consiliul Local al Municipiului Onești, județul Bacău se convoacă în ședință ordinară pentru data de Marti, 30  Ianuarie 2018, ora 14:00, ședință ce va avea loc la sediul consiliului local, 

Documente-Completare  pentru Sedința de Consiliu Local

Dispoziție PRIMAR, Convocator - Ordinea de Zi  și  Documente pentru Sedința de Consiliu Local

Rezultat FINAL - Concurs ocupare 1 post vacant la Directia Administrativă -Primăria Municipiului Onești, republicat în 25.01.2018

Anunt

Rezultat FINAL,Rezultat PROBA scrisa pentru concurs, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunț  și Bibliografie pentru Concurs  ocupare 1 post vacant  la Direcția Administrativă - Primăria Municipiului OneștiAnunț nr. 61648 din 08.12.2017!

Anunt public - Incheiere procedura informare-consultare a publicului pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Construire magazin Dedeman - în Municipiul Onesti, republicat in 29.12.2017

Plan Urbanistic Zonal

 

ANUNȚ - Încheiere Procedură de Informare și Consultare a publicului privind Plan Urbanistic Zonal:

1Anunțul privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal ”Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind: circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare ” din Str. Redului f.n.

 

2. Raport final de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal ”Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind: circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare ” din Str. Redului f.n. ” , ulterior finalizării Etapei a – III – a de consultare a publicului în etapa aprobării PUZ 

 


Anunț - ETAPA III privind consultarea asupra elaborare Plan Urbanistic Zonal

1. Anunț  începere  Etapa a III-a a informării şi consultării   publicului conforma Documentului de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului nr.40598/21.08.201 în etapa aprobării Planului Urbanistic Zonal ”Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind:  circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare ” din Str. Redului f.n. ”

2. HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEȘTI nr. 132 din 13 septembrie 2017  privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal -Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind: circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare

3. Publicarea observaţiilor şi sugestiilor primite și  a răspunsului la acestea  pentru Planul Urbanistic Zonal  ”Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind: circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare „  în etapa a II-a de implicare a publicului referitoare la elaborarea propunerilor  

4. RAPORT DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA DE URBANISM: Plan Urbanistic Zonal ”Modificare limită intravilan şi reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman şi dotări aferente privind:  circulaţia carosabilă, utilităţi, amenajări exterioare ” din Str. Redului f.n. ” 

5. PROIECTUL  PLANULUI  URBANISTIC ZONAL - FORMA REVIZUITA , Parte scrisa + Plansele desenate  (ADICA SE SCHIMBA PARTEA DE MEMORIU TEHNIC , REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM SI PLANSA a-3a  CU REGLEMENTARI  URBANISTICE)


   Anunț - ETAPA II privind consultarea asupra elaborare Plan Urbanistic Zonal 


 Modificare limită intravilan și Reglementări urbanistice pentru construire magazin Dedeman și dotări aferente privind Circulația carosabilă, Utilități, Amenajări exterioare

Informare și consultare a publicului

Inițiator: Cășunenanu Costel și Cășunenu Paulina

1. Document de planificare a procesului de informare și consultare a publicului

2. Anunț intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal

3. Proiect Plan Urbanistic Zonal, faza - Studiu de oportunitate, Situație existentă și Reglementări urbanistice

4. Aviz Sistemul pentru Gospodărirea Apelor  Bacău

5. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului  Bacău

 

 

Convocare ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti pentru data de Joi, 18 Ianuarie 2018, ora 12.00

 

Consiliul Local al Municipiului Onești, județul Bacău se convoacă în ședință extraordinară pentru data de Joi, 18  Ianuarie 2018, ora 12:00, ședință ce va avea loc la sediul consiliului local, 

 Convocator și Ordinea de ZiDocumentele pentru Ședința de Consiliu Local