EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Teatru - Un cuplu ciudat!

Anunt colectiv - 30.10.2013

Anunt de intentie - licitatie

Anunt Individual - SC EMANDFLOR SRL

Anunt colectiv - 16.10.2013

 

Licitatie 8 noiembrie 2013

Ocupare post vacant - inginer debutant

Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de ___ noiembrie 2011;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi  Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

Vezi tot proiectul aici ...

Luna plantarii arborilor 2013

Documente necesare - ajutorul pentru incalzirea locuintei

      Începând cu data de 17 octombrie se vor elibera de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială din strada Postei nr. 1(Primăria veche), cererile  pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze ,energie electrică ,energie termică şi combustibili solizi

     Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2013-2014 sunt afisate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din str. Poştei nr. 1(Primăria veche).

 

Perioada de depunere a cererilor  este 17 octombrie -  20 noiembrie 2013

                          LUNI – JOI   INTRE ORELE 800 - 1600  

                             VINERI   INTRE ORELE 800 - 1200  

- Acte necesare -

- Cuantumul subventiilor -

Teatru - Vacanta in Guadelupa