EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de ___ noiembrie 2011;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi  Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

Vezi tot proiectul aici ...

Documente necesare - ajutorul pentru incalzirea locuintei

      Începând cu data de 17 octombrie se vor elibera de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială din strada Postei nr. 1(Primăria veche), cererile  pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze ,energie electrică ,energie termică şi combustibili solizi

     Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2013-2014 sunt afisate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din str. Poştei nr. 1(Primăria veche).

 

Perioada de depunere a cererilor  este 17 octombrie -  20 noiembrie 2013

                          LUNI – JOI   INTRE ORELE 800 - 1600  

                             VINERI   INTRE ORELE 800 - 1200  

- Acte necesare -

- Cuantumul subventiilor -

Teatru - Vacanta in Guadelupa

Anunt de intentie - licitatie

Retragerea atestatelor de administrator de imobile 2.10.2013

Anunt colectiv - 16.10.2013

 

Ocupare post vacant - inginer debutant

Lista ONG-urilor* care au fost respinse de la finanțare nerambursabilă

Lista ONG-urilor* care au fost respinse de la finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Onești în sesiunea de toamnă din anul 2013

 

Nr. crt.

Denumirea ONG-ului

Domeniul de finanţare

Suma solicitată    - lei -

Motivaţia respingerii

1.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ONEŞTI

Cultural

26310

Proiect depus peste termenul limită de depunere a  proiectelor la 10.09.2013

2.

ASOCIAŢIA „KOLPING MOLDOVA”

Social

3975

Documentaţie conformă -    Fonduri insuficiente

3.

ASOCIAŢIA „FRATELE IEREMIA”

Culte

8000

Documentaţie conformă -    Fonduri insuficiente

4.

FUNDAŢIA „DOINA TROTUŞULUI”

Cultural

11000

Documentaţie neconformă   

5.

ASOCIAŢIA „SFÂNTA FAMILIE DIN NAZARET”

Culte

31600

Documentaţie neconformă   

6.

ORDINUL „FRAŢILOR MINORI CAPUCINI”

Culte

10000

Documentaţie neconformă   

7.

SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU CARTOGRAFIE          ON-LINE

Social

23420

Documentaţie neconformă   

8.

ASOCIAŢIA „CLUBUL EXPRESIA IDEII”

Cultural

2120

Documentaţie neconformă   

9.

CLUBUL SPORTIV „DINAMIC EUROTEAM”

Sport

6380

Documentaţie neconformă   

 

 

TOTAL

122805

 

* ONG-urile ale căror proiecte au fost respinse li se vor comunica în scris rezultatul selecţiei, cu motivaţia de respingere corespunzătoare, în termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, conform art.43 din H.C.L. nr.100/2012.

Luna plantarii arborilor 2013

Lista ONG-urilor* care primesc finanțare nerambursabilă

Lista ONG-urilor* care primesc finanțare nerambursabilă din fondurile

 bugetului local al Municipiului Onești în sesiunea de toamnă din anul 2013

 

Nr. crt.

Denumirea ONG-ului

Domeniul de finanţare

Suma solicitată         - lei -

Suma propusă    a fi alocată         - lei -

Punctaj obţinut puncte

1.

ASOCIAŢIA „BUCURIA CELOR NECĂJIŢI”

Social

18000

18000

94,2

2.

ASOCIAŢIA DE TINERET „ONESTIN”

Tineret

33000

25000

93,4

3.

ASOCIAŢIA „STUDIUM D.CANTEMIR”

Educaţie

9900

9900

90,8

4.

FUNDAŢIA „VICTORINE LE DIEU”

Culte

8100

5100

80,2

5.

ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV OK SPORT”

Sport

18000

18000

72,2

6.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE MINIFOTBAL BACĂU

Sport

9000

5000

65,4

 

 

TOTAL

96000

81000

 

 

* ONG-urile ale căror proiecte au fost selecţionate şi stabilite ca fiind câştigătoare li se vor comunica în scris rezultatul selecţiei, punctajele obţinute, precum şi fondurile propuse a fi alocate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, conform art.43 din H.C.L. nr.100/2012.