EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Informare-Consultare publica - Documentatii de Urbanism

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI - ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI  - PUZ - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M partial +1E  și  CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCTIONAL DE CLADIRI, publicat in 08.05.2023

ANUNT  RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM - PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau. Onesti, publicat in 25.04.2023

 ANUNT  ETAPA  II - PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau. Onesti, publicat in 31.03.2023

ANUNT INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAȚIA DE URBANISM - PUZ - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M partial +1E  și  CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCTIONAL DE CLADIRI, publicat in 23.03.2023

ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLIUCULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau. Onesti, publicat in 05.01.2023

ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM: PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI, publicat in 22.12.2022

ANUNT RAPORTUL  INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM: PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI , publicat in 22.12.2022

 ANUNT CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau. Onesti, publicat in 12.12.2022

ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022 

ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022 

ANUNT RAPORTUL  INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PLAN URBANISM ZONAL - RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT  , Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau -publicat in 15.11.2022  

ANUNT CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti - publicat in 02.11.2022 

 ANUNT MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti - publicat in 01.11.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI - ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI  Planul Urbanistic Zonal - CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 25.10.2022 

ANUNT  RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI- PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau - publicat in 26.10.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PUZ - RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1, Onesti, B-dul Republicii, nr. 76, jud. Bacau - publicat in 26.10.2022 

ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PUZ -  - RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1, Onesti, B-dul Republicii, nr. 76, jud. Bacau - publicat in 04.10.2022 

ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PLAN URBANISM ZONAL - RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT, Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau - publicat in 04.10.2022 

 ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI  Planul Urbanistic Zonal - CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 30.09.2022 

ANUNT ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISM ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau - publicat in 27.09.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ - RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT, Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau - publicat in 23.09.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ - RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1, Onesti, B-dul Republicii, nr. 76, jud. Bacau - publicat in 23.09.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau - publicat in 15.09.2022 

 ANUNT  ETAPA 1 - PUZ - RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 6232 si 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr.76, mun. Onesti, jud. Bacau - publicat in 31.08.2022  

ANUNT  ETAPA 1 - PUZ - RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau - publicat in 31.08.2022 

 ANUNT  ETAPA 1 - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau - publicat in 22.08.2022 

ANUNT  RAPORTUL  INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI - ETAPA II -  PLAN URBANISM ZONAL - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, SI IMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE,ORGANIZARE DE SANTIER - str. Libertatii, nr.86 A, Onesti- publicat in 20.07.2022 

 ANUNT  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISM ZONAL - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, SI IMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE,ORGANIZARE DE SANTIER - str. Libertatii, nr.86 A, Onesti- publicat in 26.05.2022 

 ANUNT RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA 1 - INTENTIA DE ELABORARE PUZ- publicat in 25.05.2022

 ANUNT Planul Urbanistic Zonal - CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 11.05.2022 

ANUNT Planul Urbanistic Zonal - ETAPA PREGATITOARE - ANUNTAREA DE ELABORARE PUZ - Construire centru comercial, gospodarie de apa, si imprejmuire, racordare la utilitati, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, organizare de santier - publicat in 27.01.2022 

 ANUNT Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-II _  Elaborare propuneri-Plan Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare - publicat in 31.12.2021  

 ANUNT  Informare si Consultare public PUZ Mavgo aferent Etapei  II - elaborare propuneri PUZ -  Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functii complementare, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 07.12.2021

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - intentie de elaborare PUZ -  Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functii complementare, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 27.10.2021

 ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - elaborare propuneri -PUZ -  Reconversie imobil in Calea Brasovului, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 09.07.2021 

 ANUNT Consultare publica aferenta Etapei  II - elaborare propuneri PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 27.05.2021 

 ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - intentie de elaborare PUZ -  Reconversie imobil in Calea Brasovului, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 21.05.2021

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - intentie de elaborare PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 29.04.2021
ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - Elaborare Propuneri _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau 
-
republicat in data de  16.04.2021

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in data de  09.11.2020
ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - Avizare PUZ - Vanzare obiecte Bisericesti -Parohia Sf. Nicolae, Municipiul Onesti - 
publicat in data de  14.10.2020
ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - Elaborare Propuneri _ PUZ Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Str. Dr. Victor Babes, nr. 14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 01.10.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  25.09.2020
ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau 
- publicat in data de  14.09.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 37370 din Str. Victor Babes, nr.14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in data de  08.09.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - Elaborare propuneri - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 06.07.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 20.05.2020
ANUNT Consultare publica aferenta Etapei II - Propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti-S. S. RAJA SA 
- publicat in 08.05.2020

ANUNT Intentie ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti-S. S. RAJA SA - publicat in 10.03.2020

 ANUNT INTENTIE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ONESTI - publicat in 29.11.2019

, Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau -