Anunt-Comunicare _ Concurs ocupare post Consilier superior - DDL-BAP, Primaria Municipiului Onesti, publicat in 17.03.2021

Anunt

Anunt/COMUNICARE - concurs Consilier superior, Anunț si Bibliografie - Organizare concurs pentru ocupare post de executie - Consilier superior la Biroul Achizitii Publice - Directia Dezvoltare Locala, Primaria Municipiului Onesti, Fisa postului - Consilier Superior și Formulare pentru cocurs - Anunt nr. 10.923 din 25.02.2021!