Rezultat FINAL - Concurs recrutare post vacant referent, clasa III, grad profesional superior la Compatiment incasari si impunere auto persoane fizice - Serviciul urmarire si executare silita - Directia economico-finanaciara

Anunt

 Rezultat FINAL al concursului, Rezultat INTERVIU,  Rezultat proba SCRISA, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt si Bibliografie  - ocuparea postului vacant aferent functiei publice de executie - referent, clasa III, grad profesional superior la Compatiment incasari si impunere auto persoane fizice - Serviciul urmarire si executare silita - Directia economico-finanaciara si Formulare pentru concurs din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti  - Anunt nr. 20.531 din 15.04.2021!