RezultatFINAL - Concurs ocupare post vacant consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar, buget-contabilitate - Directia economico-financiara din cadrul Aparatului de specilitate al Primarului Municipiului Onesti

Anunt

Rezultat FINAL, Rezultat proba SCRISA Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt si Bibliografie - Ocuparea postului vacant aferent functiei publice de executie - consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar, buget-contabilitate - Directia economico-financiara din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului OnestiFormulare pentru concurs  - Municipiului Onesti - Anunt nr. 22.670 din 26.04.2021!