Rezultat FINAL-Concurs ocupare a 4 posturi vacante - consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul achiziti publice - Directia dezvoltare locala din cadrul Aparatului de specilitate al Primarului Municipiu

Anunt

Rezultat FINAL Rezultat INTERVIU Rezultat contestatie proba SCRISA ,  Rezultat proba SCRISA  Rezultat SELECTIE dosare depuse,  Anunt si Bibliografie - Ocuparea a 4 posturi vacante aferente functiilor publice de executie - consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul achizitii publice - Directia dezvoltare locala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti  , Formulare pentru concurs  - Municipiului Onesti - Anunt nr. 22.669 din 26.04.2021!