Rezultat proba SCRISA - Concurs ocupare post vacant de executie, Bibliotecar tr.IA, la Serviciul Biblioteca Municipala ,, Radu Rosetti'', republicat 30.06.2021

Anunt

 Rezultat proba SCRISA, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt si Bibliografie - ocuparea unui post contractual vacant de executie bibliotecar tr.IA la Serviciul Biblioteca Municipala ,,Radu Rosetti''  din cadrul Directiei Cultura si Tineret  - Municipiului Onesti - Anunt nr. 30.416 din 08.06.2021!