Rezultat FINAL - Concurs recrutare - director executiv Directia Patrimoniu - republicat in 23.11.2021

AnuntRezultat FINAL,  Rezultat INTERVIU, Rezultat proba scrisa, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt si Bibliografie  - Ocuparea  postului vacant aferent functiei publice de conducere de director executiv gr.II la Directia Patrimoniu si Formulare pentru concurs din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti  - Anunt nr. 58476, publicat in 18.10.2021.