Rezultat proba SCRISA - Concurs recrutare - consilier superior, Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul, Compartimentul comunicare, relaţii cu publicul - republicat in 26.11.2021

AnuntRezultat proba SCRISA, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt si Bibliografie  - Ocuparea  postului vacant aferent functiei publice de consilier grad superior in cadrul Serviciului resurse umane, relaţii cu publicul, Compartimentul comunicare, relaţii cu publicul si Formulare pentru concurs din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti  - Anunt nr. 58469, publicat in 18.10.2021.