Rezultat FINAL - Concurs recrutare pentru ocuparea posturilor vacante la Directia economico-financiara - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Onesti - republicat in 29.04.2022

Anunt

 Rezultat FINAL,   Rezultat INTERVIU,  Rezultat proba SCRISA inspector asistent,  Rezultat SELECTIE dosare depuse inspector asistent, Rezultat SELECTIE dosare depuse consilier superior,Anunt si Bibliografie  - Ocuparea posturilor vacante aferente functiilor publice de executie: consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar, buget-contabilitate si inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment control fiscal persoane juridice-Serviciul control fiscal la Directia economico-financiara - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Onesti si Formulare pentru concurs  Anunt nr. 19.954 din 24.03.2022!