Rezultat FINAL - Concurs de promovare la Directia Publica Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Onesti, republicat in 05.05.2022

Anunt

Rezultat FINAL, Rezultat INTERVIU, Rezultat proba scrisa, Rezultat SELECTIE dosare depuse, Anunt - Concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de conducere de sef birou gr.II la Birou stare civila - Directia Publica Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Onesti - Anunt nr. 20.310 din 25.03.2022!