Rezultat FINAL - Concurs de promovare la Serviciul Administratie Publica din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Onesti, republicat in 09.05.2022

Anunt

Rezultat FINAL,  Rezultat proba SCRISA,  Rezultat SELECTIE dosare depuse Anunt - Concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de conducere de sef serviciu gr.II la Serviciul administratie publica din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Onesti - Anunt nr. 22.236 din 01.04.2022!