Rezultat SELECTIE dosare depuse - Concurs recrutare pentru ocuparea postului vacant la Directia economico-financiara, Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Onesti - republicat in 21.06.2022

Anunt

 Rezultat SELECTIE dosare depuse   Anunt si Bibliografie  - Ocuparea posturilor vacante aferente functiilor publice de executie: consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar, buget-contabilitate  la Directia economico-financiara - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Onesti si Formulare pentru concurs  Anunt nr. 31.926 din 24.05.2022!