Actualizare PUG - Municipiul ONESTI

 

INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ALE MUNICIPIULUI ONESTI

 

5Caiet de Sarcini - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Onesti (PUG _ v.02.2020)

 

4. Raportul Informarii si Consultarii Publicului - Etapa de initierea elaborarii documentatiilor de achizitie necesare Actualizarii P.U.G. si R.L.U. aferent, al Municipiului Onesti

 

3. Anunt cu privire la intentia initierii demersurilor de Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Onesti

 

2. Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului pentru etapa de initiere elaborare documentatie actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Onesti

 

1. Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului aferent tuturor etapelor de elaborare a documentatiei de actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Onestii