EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- Reconversie Imobil str.Calea Brasovului Onesti

 

Anunt  - Raport informare public - Etapa II _ Elaborare  propuneri - PUZ -  Reconversie functionala imobil in calea Brasovului, nr. 42A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 09.07.2021


Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  II -  Elaborare propuneri - PUZ - Reconversie functionala imobil in calea Brasovului, nr. 42A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 15.06.2021

 

 1. Anunt Etapa II _ elaborare propuneri PUZ - Reconversie imobil ;

 2. Panou Etapa II _ PUZ - Reconversie imobil;

 3. Regulament local de urbanism;

 4. Solicitare consultare etapa II elaborare propuneri;

 5. U0-Plan incadrare in teritoriu

 6. U1-Situatie existenta;

 7. U2-Reglementari urbanistice zonificare;

 8. U3-Reglementari echipare edilitara;

 9. U4-Proprietate asupra terenurilor;

10. Memoriu prezentare;

 


Anunt  - Raport informare public - Etapa I _ Elaborare  PUZ -  Reconversie functionala imobil in calea Brasovului, nr. 42A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 15.06.2021


Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Reconversie functionala imobil in calea Brasovului, nr. 42A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 21.05.2021

 

 1. Anunt Etapa I _ PUZ - Reconversie imobil ;

 2. Panou _ PUZ - Reconversie imobil;

 3. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 4. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 5. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 6. Documentul planificarii _ PUZ;

 7. Memoriu Tehnic _ PUZ;

 8. U0-Plan incadrare in teritoriu

 9. U1-Plan incadrare in zona;

10. U2-Situatie existenta;

11. PL1-Plan topografic;