PUZ- Construire Centru Comercial

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI- ETAPA II - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, SI IMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER - str. Libertatii, nr.86 A, ONESTI - DEZBATERE PUBLICA publicat in 20.07.2022


PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 05.07.2022 publicat in 20.07.2022


ETAPA II-ELABORARE PROPUNERI pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, SI IMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER - str. Libertatii, nr.86 A, ONESTI - DEZBATERE PUBLICA


!!! ANUNT AMÂNARE DEZBATERE PUBLICA !!!


Anunt  Etapa  II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISM ZONAL-  CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, SI IMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER - str. Libertatii, nr. 86 A, Onesti- publicat in 26.05.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Solicitare demarare  etapa II;

 3.  Planse  _ PUZ;

4.  RLU Etapa II_PUZ


 Anunt - Raportul Informarii si Consultarii a Publicului _ Etapa-I _  Intentia de elaborare-Construire centru comercial, gospodarie de apa, si imprejmuire, racordare la utilitati, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, organizare de santier - Onesti, strada Libertatii numarul 86 A , publicat in data de  18.02.2022


Anunt  Consultare publica aferenta Etapa Pregatitoare  - ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE PUZ - Construire centru comercial, gospodarie de apa, si imprejmuire, racordare la utilitati, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, organizare de santier - publicat in 27.01.2022

  1. Anunt Etapa I _ PUZ - Reconversie imobil ;

 2. Panou _ PUZ - Reconversie imobil;

 3. Incadrarea in zona _ PUZ;

 4. Anunt vecini _ PUZ;

 5. Aviz oportunitate _ PUZ;

 6. Certificat Urbanism _ PUZ;

 7. Document planificare proces informare si consultare a publicului _ PUZ;

 8. Studiu de Oportunitate - PUZ;

 9. Concept Propus _ PUZ;