Anunt PUBLIC - ORDONANTA DE URGENTA PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR PERSOANELOR care au cetateni proveniti din zona conflictului armat din Ucraina - publicat în data de 16.03.2022

 Anunt de INTERES PUBLIC -  Persoanele fizice depun in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni pentru luna precedenta, la unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla locuinta urmatoarele documente  :

- o cerere in care precizeaza  numarul persoanelor gazduite( numele si prenumele acestora, localitatile din care acestia declara ca provin si intervalul de timp pentru care solicita decontarea cheltuielilor cu hrana vezi aici

- o declaratie pe propria raspundere cu privire la realitatea informatiilor cuprinse in cerere vezi aici

- copia actului de identitate al solicitantului si documente care atesta dreptul de folosinta asupra locuintei in care sunt gazduite persoanele 

 

!!! Cererea se depunde catre o singura persoana pentru aceeasi locuinta !!!

 

HOTARAREA DE GUVERN  ---->>>     vezi aici

 

 publicat  in 16.03.2022!