EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- Centrala Eoliana

 

 Anunt - Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-II_ELABORARE PROPUNERI, publicat in data de  27.10.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 30.09.2022

  1. Anunt Etapa II  ;

 2. Incadrare teritoriu Gura Vaii_;

 3. Incadrare teritoriu Helegiu ;

 4. Incadrare teritoriu Onesti;

 5. Memoriu RLU;

 6. Panou;

 7. Proprietate asupra terenurilor;

8. Reglementari echipare edilitara;

9. Reglementari urbanistice zonificare;

10. Situatie existenta;


Anunt - Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-I_  INTENTIA DE ELABORARE PUZ, publicat in data de  25.05.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 11.05.2022

  1. Anunt Etapa I _ PUZ - Centrala Eoliana ;

 2. Panou _ PUZ - Centrala Eoliana;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5. Aviz Plansa 1 _ PUZ;

 6. Aviz Plansa 2 - PUZ;

 7. Aviz Plansa 3 _ PUZ;