EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - republicat in 15.11.2022

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA II: ELABORARE PROPRUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL REECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 15.11.2022 -vezi anuntul aici


Punct de vedere cu privire la sesizari - vezi anuntul aici


 Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PLAN URBANISM ZONAL RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 04.10.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Incadrare in teritoriu _ PUZ;

 3. Memoriu - RLU _ PUZ;

 4. Panou _ PUZ;

 5.  Proprietate asupra terenurilor _ PUZ;

 6. Reglementari echipare edilitara _ PUZ;

 7. Situatie existenta - PUZ;

 8. Reglementari - PUZ;

 9. Reglementari urbanistice - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 23.09.2022


Anunt  Consultare publica aferenta RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 31.08.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Certificat Urbanism - ortofotoplan _ PUZ;

 6. Memoriu prezentare _ PUZ;

 7. Plan de situatie concept propus - PUZ;

 8. Plan incadrare in zona - PUZ;

 9. Plan TOPO - PUZ;