EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 SI 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr.76, mun.Onesti, jud. Bacau, publicat in 26.10.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI -PUZ -  RECONVERSIE FUNCTIONALA  IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr. 76, municipiul Onesti, jud. Bacau, publicat in 04.10.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Incadrare in teritoriu _ PUZ;

 3. Memoriu- RLU _ PUZ;

 4. Panou _ PUZ;

 5. Proprietate asupra terenurilor _ PUZ;

 6. Reglementari echipare edilitara  _ PUZ;

 7. Reglementari urbanistice - PUZ;

 8. lSituatie existenta - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 SI 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr.76, mun.Onesti, jud. Bacau, publicat in 23.09.2022


Anunt  Consultare publica aferenta RECONVERSIE FUNCTIONALA  IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr. 76, municipiul Onesti, jud. Bacau, publicat in 31.08.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Ortofotoplan _ PUZ;

 6. Memoriu  _ PUZ;

 7. Plan de situatie concept propus - PUZ;

 8. Plan incadrare in zona - PUZ;

 9. Plan TOPO - PUZ;