EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII  PUBLICULUI  AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM: PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI, publicat in 22.12.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

 1. Anunt Etapa II - PUZ;

 2. Memoriu - RLU - PUZ;

 3. Panou - PUZ;

 4. U1 Plan de incadrare in zona  - PUZ;

 5. U2 Situatie existenta - PUZ;

 6. U3 - Proprietate asupra terenurilor - PUZ;

 7. U4-1 Reglementari urbanistice Zonificare - PUZ;

 8. U4-2 Reglementari urbanistice ilustrare urbana inclusiv retele - PUZ;

 9. U5 Reglementari tehnico-edilitara - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 02.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Plan topografic _ PUZ;

 6. Memoriu _ PUZ;

 7. Reglementari urbanistice zonificare - PUZ;

 8. Panou - PUZ;