EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI republicat in 31.03.2023


 

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII  PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM  PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE  SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau, publicat in 25.04.2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 19.04.2023, publicat in 25.04.2023


Anunt  ETAPA II - CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau, publicat in 31.03.2023

 1. Anunt Etapa II - PUZ;

 2. Anunt vecini - PUZ;

 3. Incadrarea in teritoriu - PUZ;

 4. Memoriu  - PUZ;

 5. Panou - PUZ;

 6. Proprietate asupra terenurilor - PUZ;

 7. Propunere de mobilare urbanistica - PUZ;

 8. Reglementari echipare edilitara - PUZ;

 9. Reglementari urbanistice zonificare  - PUZ;

 10. Regulament  - PUZ;

 11. Situatie existenta  - PUZ;

 


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA 1 - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE  SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau, publicat in 05.01.2023


Anunt  ETAPA I - CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU MENTENANTA AUTO PROPRII, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, Calea Brasovului, nr. cad. 68024, mun. Onesti, jud. Bacau, publicat in 12.12.2022

 1. Anunt Etapa I - PUZ;

 2. Aviz oportunitate - PUZ;

 3. Panou - PUZ;

 4. Certificat urbanism  - PUZ;

 5. Memoriu - PUZ;

 6. Punct de vedere CTATU - PUZ;

 7. U0 - incadrare - PUZ;

 8. U1- existent - PUZ;

 9. U2 - concept propus  - PUZ;