EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

INFORMARE

INFORMARE  privind modelul  și conținutul formularelor necesare în vederea autorizării unităților comerciale din Municipiul Onești

 

DISPOZITIA NR.347 din 31.01.2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor necesare în vederea autorizării unităților comerciale din Municipiul Onești - vezi aici

 

1. Anexa nr.1 - Formular Cerere eliberare Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso - vezi aici;

                          2. Anexa nr.2 - Formular Cerere avizare periodica Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso - vezi aici;

                          3. Anexa nr.3 - Formular Declarație pe propria răspunder - vezi aici;

                          4. Anexa nr.4 - Model Autorizație provizorie de funcționare-document față verso - vezi aici;

                          5. Anexa nr.5 - Model Autorizație de funcționare-document față verso - vezi aici;

                          6. Anexa nr.6 - Model Acord de Funcționare - vezi aici.

 

 

 

  publicat  in 01.02.2023!