PUZ-Construire Locuinte Individuale, str.Victoriei-Municipiul Onesti

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-II - Elaborare  propuneri PUZ _ Costruire Locuinte individuale in str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in 15.06.2021 


Anunt - Consultare publica aferenta Etapei-II _  Elaborare Propuneri - PUZ Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 27.05.2021

  1. Anunt Etapa II - Elaborare propuneri _ PUZ - Construire locuinte individuale;

  1. Panou Etapa II - PUZ - Construire locuinte individuale;

 


 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-I - Elaborare PUZ _ Costruire Locuinte individuale in str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in 27.05.2021


 

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - Elaborare PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 29.04.2021

 1. Solicitare Panfil Gelu-Ionut - Demarare Etapa I;

 2. Anunt Etapa I _ PUZ - Constuire Locuinte Individuale;

 3. Panou _ PUZ - Construire Locuinte Individuale;

 4. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 5. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 6. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 7. Documentul planificarii _ PUZ;

 8. Memoriu General _ PUZ;

 9. RLU _ PUZ - Construire Locuinte Individuale;

10. U1-Plan incadrae in zona;

11. U2-Situatie existenta;

12. U3-Proprietate asupra terenurilor;

13. U4.1-Reglementari urbanistice -Zonificare;

14. U4.2-Reglementari urbanistice -Ilustrare urbana;

15. U5-Reglementari echipare edilitara;

16. SO1-Plan situatie;

17. PL1-Plan topografic;