EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Organizare Primaria Municipiului ONEȘTI

 

O R G A N I Z A R E 

 


Regulament de Organizare și Funcționare - ROF - al Primăriei Municipiului ONEȘTI


Organigrama  Primăriei Municipiului ONEȘTI


 Lista și Datele de contact ale Instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Municipiului ONEȘTI


REGULAMENT privind stabilirea modalitatii de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Onesti 

CARIERĂ (anunțurile posturilor scoase la concurs)


 

 

 

 

 

 

 


 

Structura Organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament internROF-PrimarieROF-CLROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

    ROF Biblioteca Municipala - Cinema - Muzeul de Istorie din Municipiul Onești


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PUZ-Construire Spatiu comercial, str. Victor Babes, nr.14A -Municipiul Onesti

 

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Str. Dr. Victor Babes, nr. 14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in data de 08.09.2020

 1. Anunt Etapa I _ PUZ - Constuire Spatiu comercial, Str. Victor Babes, nr.14A;

 2. Panou _ PUZ - Construire Spatiu Comercial, Str. Victor Babes, nr.14a;

 3. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 4. Aviz Oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 5. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 6. Documentul planificarii _ PUZ;

 7. Proiect nr.18-2020 _ PUZ;

 8. Planse desenate_Studiu oportunitate_Proiect nr.18-2020 _ PUZ;

Dispozitii - Alegeri 2020

 

DISPOZITII - Alegeri Anul 2020

 Dispozitia nr.795 privind locurile speciale pentru afisajul electoral

Liste vehicule fara stapan sau abandonate identificate pe domeniul public al Municipiul Onești

 

 

 

 

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 01.09.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 11.06.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 22.04.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 18.03.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 17.02.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 05.02.2021!


Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 06.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 30.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 22.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 14.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 07.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 31.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 03.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 29.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 15.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ Detinatorii legali sunt rugati sa le ridice, publicat in data de 07.07.2020!

 

Legislatie alegeri 2020

Legislatie Alegeri Locale - Anul  2020 

 1. Constituția României, republicată
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136
 3. Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226851
 4. Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227081
 5. Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227889
 6. Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
 7. Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672
 8. Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
 9. Lege nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
 10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188
 11. Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228325
 12. Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228326
 13. Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228327
 14. Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175779
 15. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227101
 16. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227951
 17. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175283
 18. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175307
 19. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175308
 20. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175309
 21. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175310
 22. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175813
 23. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176324
 24. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178340
 25. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177411
 26. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189527

Anunt Etapa III _ Avizare PUZ _ pentru Parohia Sf.Nicolae Municipiul Onesti,

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-III _  Avizare PUZ _ Construire Spatiu Vanzare Obiecte Bisericesti - publicat in 14.10.2020

  1. ANUNT - Etapa III _ Avizare PUZ _ Vanzare obiecte bisericesti

  2. Avize  aprobate Etapa III _ Avizare PUZ_Vanzare obiecte bisericesti


Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  II - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

 7. Anunt Et. II - ELABORARE PROPUNERI _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 6. U5-Reglementari echipare edilitara;

 5. U4-Reglementari urbanistice;

 4. U3-Proprietate asupra terenurilor;

 3. U2-Situatie existenta;

 2. Panou _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 1. Solicitare Parohie Sf. Nicolae - Demarare Etapa II - Etapa ELABORARE PROPUNERI;

 

PUZ - Construire Spatiu de vanzare Obiecte Bisericesti - Parohia Sf. Nicolae, Municipiul ONEŞTI

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-II _  Elaborare Propuneri - PUZ _ Vanzare Obiecte Bisericesti - publicat in 08.09.2020

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  II - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

  7. Anunt Et. II - ELABORARE PROPUNERI _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 6. U5-Reglementari echipare edilitara;

 5. U4-Reglementari urbanistice;

 4. U3-Proprietate asupra terenurilor;

 3. U2-Situatie existenta;

 2. Panou _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 1. Solicitare Parohie Sf. Nicolae - Demarare Etapa II - Etapa ELABORARE PROPUNERI;

Formulare tip

 

 Formulare tip - Municipiul  ONEȘTI

 

   Direcția Economico-Financiară

        Serviciul CONTROL Fiscal

Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF

Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ

Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF

Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ

Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Declaratie -auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Declaratie -auto-Peste 12 Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Declaratie -barci -PF-PJ

Anexa 7A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2020

Anexa 7B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2020

Anexa nr. 6C - Declaratie privind Stabilirea taxe de habitat - PJ - Anul 2020

Anexa nr. 6A - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PF (modificata 2017)

Anexa nr. 7 C - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PJ (modificata 2017)

Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certificat-PF

Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declaratie Deciz Reclama Publ

Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declaratie Deciz Afisaj

 

 

   Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului

 1. Cerere-emitere_Certificat-de-URBANISM

 2. Calcul-taxa_Emitere_Certificat-de-URBANISM

 3. Cerere-prelungire-valabilitate_Certificat-de-URBANISM

 4. Cerere-emitere_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 5. Calcul-taxa_Emitere-Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 6. Cerere-prelungire-valabilitate_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 7. Declarație_Valoare-reala-lucrari-executate

 8. Model_Panou-identificare-investitie

 9. Comunicare-PMO_Incepere-executie-lucrari

10. Comunicare-ITC_Incepere-executie-lucrari

11. Comunicare-PMO_Incheiere-executie-lucrari

12. Comunicare-ITC-NE_Incheiere-executie-lucrari

13. Cerere eliberare certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei

14. Cerere emitere ACORD de ocupare al domeniului public sau privat al Municipiului Onești

15. Cerere initiere procedura Concesionare/Inchiriere bun public - proprietatea Municipiului Onești

16. Cerere _ Participare la Receptie terminare lucrari de executie autorizate - Municipiului Onești

  

Biroul  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

 1. Cerere-abonament-loc--parcare

 

 Serviciul  RESURSE UMANE

   1. Anexa 3 -Formular de înscriere la concurs-Revizuit

   2. Adeverință de la fostul Loc de muncă

   3. Model CV european -în limba română

 

  

 Serviciul Public de  POLITIE LOCALA

     1. Cerere-de-AUTORIZARE

     2. Cerere-de-Avizare-periodica

     3. Anexa-3_Declaratie-proprie-raspundere-detinere-avize

     4. Anexa-4_Declaratie-proprie-raspundere-obtinere-CF-sau-avize

     5. Anexa-5_Declaratie_Date-caracter-personal

     6. Anexa-8_Acord-Asociatie proprietari/locatari

     7. Anexa-9_Acord-imobile-limitrofe

     8. Dispozitie-aprobare_Formulare-Autorizare_2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN PREFECT

 

ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau

 

 

 

4. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 249/04.08.2020 privind stabilirea sediiului Biroului electoral de circumscriptie judeteana nr.4 Bacau in vederea desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 27.09.2020

 

3. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 248/04.08.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie electorala municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

2. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 240/24.07.2020 privind numerotarea circumscriptiilor electorale municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

1. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 225/14.07.2020 privind stabilirea numarului membrilor Consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

Consilieri locali, Mandatul 2020-2024

 

CONSILIERI LOCALI:

Consiliul Local -- Municipiul  ONESTI:

 1.  Aanei Ileana - Partidul Miscarea Populara

 2.  Agapi Alexandru - Partidul Social Democrat

 3.  Andronache Nicolae Tudor - Partidul Social Democrat

 4.  Botezatu Maria - Alianta PNL-USR-PLUS

 5.  Bujor Dumitru  Marcel - Partidul Miscarea Populara

 6.  Cimpoeșu Gheorghe - Alianta PNL-USR-PLUS

 7.  Cristea Alexandru - Partidul Miscarea Populara

 8.  Doboș Sergiu Mihail - Partidul Social Democrat

 9.  Dobrea Costel - Alianta PNL-USR-PLUS

10. Doileț Jenica - Partidul Miscarea Populara

11. Dumitru Mihai - Alianta PNL-USR-PLUS

12. Jilcu Adrian - Partidul Miscarea Populara

13. Maxim Miluță - Partidul Miscarea Populara

14. Moraru Marian Dorin - Partidul Social Democrat

15. Orhean Ionuț - Alianta PNL-USR-PLUS

16. Pașcu Apăvăloaie Elena - Alianta PNL-USR-PLUS

17. Popescu Carmen - Partidul Miscarea Populara

18. Roșca Sorin - Partidul Miscarea Populara

19. Sergentu Adrian - Partidul Social Democrat

20. Sticlaru Dana-Cerasela - Partidul Social Democrat

21. Zarzu Ciprian Octavian - Alianta PNL-USR-PLUS

 

Mai multe articole...

 1. Administrator public