EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Guvernanta Corporativa

RAPORT pentru anul 2021 privind activitatea societatii comerciale pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integral, publicat in 29.06.2022!
 

 

Proces Verbal de selectie finala a candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., publicat in 03.11.2021! 

 

Rezultat SELECTIE dosare depuse   Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 13.09.2021!

  

Rezultat SELECTIE dosare depuse - Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 29.06.2021!

 

Raport de Activitate - privind activitatea societatii pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integrala pentru anul 2019 - Nr. 33.913 din 28.06.2020!

 

Proces Verbal al sedintei Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatura pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., publicat in 17.05.2021! 

 

 Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 07.04.2021!

 

 PROIECT _ Componenta initiala a Planului de Selectie pentru pozitia de membru  in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Onesti - Nr. 17.145 din 29.03.2021!

Raport de Activitate - privind activitatea societatii pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integrala pentru anul 2019 - Nr. 28.508 din 29.06.2020!

 

Proces Verbal de SELECTIE FINALA a Candidatilor  ADMISI in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 08.04.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - Rezultat SELECTIE DOSARE depuse de Candidati pentru pozitiile de Membri in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 19.03.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - Selectia candidatilor in vederea numirii Membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 05.03.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - S-a aprobat Hotararea Consiliului Local Onesti, nr. 45 din 27.02.2019 privind componenta initiala a Planului de Selectie, a profilului si matricei profilului Consiliului de Administratie si a profilului si matricei profilului candidatului pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Onesti, publicat in 28.02.2019!

 

 

PUZ-Infiintare Cimitir si construire Capela mortuara, str. Zorilor - Municipiul Onesti

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-II _  Elaborare propuneri- PUZ Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara, publicat in data de  16.04.20210

 

Anunt - Consultare publica aferenta Etapei-II _  Elaborare Propuneri - PUZ Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara, publicat in data de  19.03.2021

  1. Solicitare Protopopiat - Demarare Etapa II _ Elaborare propuneri;

  2. Anunt Etapa II - Elaborare propuneri _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;

  3. Panou _ Elaborare propuneri _PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;Anunt - Raport Informare public _ Etapa-I _  Intentie Elaborare - PUZ Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara, publicat in data de  11.12.2020

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 09.11.2020

  1. Solicitare Protopopiat - Demarare Etapa _ Consultare publica;

  2. Anunt Etapa I _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;

  3. Panou _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;

  4. Aviz CTATU _ PUZ;

  5. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

  6. Certificat de Urbanism _ PUZ;

  7. Documentul planificarii _ PUZ;

  8. Proiect Nr.6-2020, Memoriu de prezentare si RLU _ PUZ;

  9. A0-Plan Incadrare in Zona _ PUZ - Infiintare cimitir si Construire capela;

10. A1-Plan Topografic _ PUZ

11. U1-Plan incadrare in zona;

12. U2-Situatie existenta;

13. U3-Proprietate asupra terenurilor;

14. U4.1-Reglementari urbanistice -Zonificare;

15. U4.2-Reglementari urbanistice -Ilustrare urbana;

16. U5-Reglementari echipare edilitara;

RAPORT Informare publica - Etapa III _ Avizare PUZ _ Raja -SA pentru Municipiul Onesti,

 

 

RAPORT Informare publica aferent Etapei  III - Avizare PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  20.10.2020


ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - Avizare PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  25.09.2020

  1. ANUNT - Etapa III _ Avizare PUZ _ Raja-SA

  2. Aviz CJ Bacau _ Avizare PUZ_Raja-SA

  3. Aviz OCPI Bacau _ Avizare PUZ_Raja-SA

  4. Rapoarte de Consultari Publice _ Avizare PUZ_Raja-SA

  5. Adresa UAT Onesti _ DDFE-10950_HCL Nr.186-02.09.2020 _ PUZ_Raja-SA

  6. Plan de amplasament teren _ PUZ_Raja-SA

  7. Aprobare OCPI-Bacau  si  Anexe la Aprobare OCPI _ PUZ_Raja-SA

  8. Extras Carte Funciara _Drept folosinta _ PUZ_Raja-SA

  9. Extras Carte Funciara _Drept folosinta RAJA _ PUZ_Raja-SA

10. SC LEF Proiect SRL _ OP 5 _Taxa-RUR _ PUZ_Raja-SA

11. Avize Finale _ PUZ_Raja-SA

12. Studiu Hidrologic Trotus _ PUZ_Raja-SA

13. Onesti _ Studiu GEO _ PUZ_Raja-SA

Anunt de Interes Public - Colectare deseuri reciclabile in Municipiul Onesti

Anunt  IMPORTANT - Colectare Deseuri reciclabile, zona de case din Municipiul ONESTI, publicat in data de 28.05.2020

Organizare Primaria Municipiului ONEȘTI

 

O R G A N I Z A R E 

 


Regulament de Organizare și Funcționare - ROF - al Primăriei Municipiului ONEȘTI


Organigrama  Primăriei Municipiului ONEȘTI


 Lista și Datele de contact ale Instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Municipiului ONEȘTI


REGULAMENT privind stabilirea modalitatii de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Onesti 

CARIERĂ (anunțurile posturilor scoase la concurs)


 

 

 

 

 

 

 


 

Structura Organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament internROF-PrimarieROF-CLROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

    ROF Biblioteca Municipala - Cinema - Muzeul de Istorie din Municipiul Onești


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

”Am ales Integritatea!” - Campanie constientizare Strategie Nationala Anticoruptie 2016-2020

 

„Am ales integritatea!“, ca activitate în cadrul proiectului cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“

 

Campania de conștientizare a personalului din administrația publică locală cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are în exercitarea funcției reprezintă un instrument care vă va sprijini suplimentar în realizarea obiectivelor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, precum și în vederea înțelegerii în mod clar și corect a conceptelor, condiționalităților și dilemelor etice, inerente activității publice.

  1. Formular confirmare diseminare - Campanie ”Am ales Integritatea!”

  2. Campanie de constientizare MLPDA

  3. Cod de etica si integritate

  4. Conflicte de interese

  5. Incompatibilitati

  6. Transparenta decizionala

  7. Acces la informatiile de interes public

  8. Avertizarea in interes public

  9. Pantouflage

10. Functii sensibile

11. Dezvoltare durabila si egalitatea de sanse

12. Test IQ al coruptiei

13. Chestionar feedback participanti

PUZ-Construire Spatiu comercial, str. Victor Babes, nr.14A -Municipiul Onesti

 

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Str. Dr. Victor Babes, nr. 14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in data de 08.09.2020

 1. Anunt Etapa I _ PUZ - Constuire Spatiu comercial, Str. Victor Babes, nr.14A;

 2. Panou _ PUZ - Construire Spatiu Comercial, Str. Victor Babes, nr.14a;

 3. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 4. Aviz Oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 5. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 6. Documentul planificarii _ PUZ;

 7. Proiect nr.18-2020 _ PUZ;

 8. Planse desenate_Studiu oportunitate_Proiect nr.18-2020 _ PUZ;

Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta a Circulatiei Rutiere

 

Anul  2022

Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta a Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

   AVIZ NR. 9 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti   

AVIZ NR. 8 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 7 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 6 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 5 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 4 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 3 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 2 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

AVIZ NR. 1 - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti
 

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onest

HOTARAREA nr.73 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.72 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.71 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.70 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.69 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.68 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.67 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.66 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.65 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.64 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.63 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.62 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

 HOTARAREA nr.61 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti  

HOTARAREA nr.60 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.59 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.58 din 19.01.2022 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 


 Anul  2021


Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti    

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti    

HOTARAREA nr.56 din 10.11.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.55 din 10.11.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.54 din 10.11.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.53 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.52 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.51 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.50 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.49 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.48 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.47 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.46 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.45 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.44 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.43 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.42 din 22.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.41 din 06.09.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.40 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.39 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.38 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.37 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.36 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.35 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.34 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.33 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.32 din 14.06.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti   

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti    

HOTARAREA nr.31 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.30 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.29 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.28 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.27 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.26 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.25 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.24 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.23 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.22 din 26.04.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.21 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.20 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.19 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.18 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.17 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.16 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.15 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.14 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.13 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.12 din 01.03.2021 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti  


Anul  2020


HOTARAREA nr.11 din 07.09.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.10 din 24.08.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.9 din 02.07.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti  


HOTARAREA nr.8 din 22.06.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 


HOTARAREA nr.7 din 05.03.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.6 din 18.02.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.5 din 04.02.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.4 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.3 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.2 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.1 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti


HOTARAREA nr.1 din 24.10.2019 - Comisia Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti!


 

 

Liste vehicule fara stapan sau abandonate identificate pe domeniul public al Municipiul Onești

 

 

 

 

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 07.12.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 01.09.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 11.06.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 22.04.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 18.03.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 17.02.2021!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 05.02.2021!


Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 06.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 30.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 22.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 14.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 07.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 31.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 03.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 29.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 15.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ Detinatorii legali sunt rugati sa le ridice, publicat in data de 07.07.2020!