EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Guvernanta Corporativa

 

 

Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereSCRISOARE DE ASTEPTARI publicat in 26.05.2023!

 

PROIECT PLAN SELECTIE - COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU O POZITIE DE MENBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA, AVAND CA AUTORITATE PUBLICA TUTELARA CONSILIUL LOCAL ONESTI - vezi anuntul AICI, publicat in 03.05.2023!

 

PROCES VERBAL DE EVALUARE FINALA A ADMINISTRATORILOR IN FUNCTIE, MEMBRI AI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. - vezi anuntul AICI, publicat in 30.03.2023!

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE A ADMINISTRATORILOR IN FUNCTIE, CARE AU SOLICITAT REINNOIREA MANDATULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT S.A. - vezi anuntul AICI, publicat in 27.03.2023!

 

ANUNT PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE EVALUARE PRIVIND REINNOIREA MANDATELOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. - vezi anuntul AICI, publicat in 16.03.2023!
 

 

RAPORT pentru anul 2021 privind activitatea societatii comerciale pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integral, publicat in 29.06.2022!

 

Proces Verbal de selectie finala a candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., publicat in 03.11.2021! 

 

Rezultat SELECTIE dosare depuse   Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 13.09.2021!

  

Rezultat SELECTIE dosare depuse - Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 29.06.2021!

 

Raport de Activitate - privind activitatea societatii pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integrala pentru anul 2019 - Nr. 33.913 din 28.06.2020!

 

Proces Verbal al sedintei Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatura pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., publicat in 17.05.2021! 

 

 Anunt de Inters PUBLIC - Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., Declaratie pe propria raspundereScrisoare de Asteptari publicat in 07.04.2021!

 

 PROIECT _ Componenta initiala a Planului de Selectie pentru pozitia de membru  in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Onesti - Nr. 17.145 din 29.03.2021!

Raport de Activitate - privind activitatea societatii pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integrala pentru anul 2019 - Nr. 28.508 din 29.06.2020!

 

Proces Verbal de SELECTIE FINALA a Candidatilor  ADMISI in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 08.04.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - Rezultat SELECTIE DOSARE depuse de Candidati pentru pozitiile de Membri in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 19.03.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - Selectia candidatilor in vederea numirii Membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A., publicat in 05.03.2019!

 

Anunt de Inters PUBLIC - S-a aprobat Hotararea Consiliului Local Onesti, nr. 45 din 27.02.2019 privind componenta initiala a Planului de Selectie, a profilului si matricei profilului Consiliului de Administratie si a profilului si matricei profilului candidatului pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public si Privat Onesti S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Onesti, publicat in 28.02.2019!