EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 29.12.2022

HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2023, in Municipiul  ONESTI - vezAICI,

publicat  in 29.12.2022!

PUZ- MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI

 

 

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII  PUBLICULUI AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM: PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI, publicat in 22.12.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Memoriu - RLU _ PUZ;

 3. Panou _ PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA 1 - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022


Anunt  Consultare publica aferenta MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 01.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Concept propus _ PUZ;

 6. Memoriu _ PUZ;

 7. Incadrare in teritoriu - PUZ;

 8. Panou - PUZ;

 9. Situatie existenta - PUZ;

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 28.11.2022

 EXERCITIU DE TESTARE A PLANULUI DE URGENTA EXTERNA AL S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - vezAICI,

REGULI DE COMPORTARE SI DE ACTIUNE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII ACCIDENTELOR CHIMICE IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE - vezi AICI,

PRECIZARI - vezi  AICI

 

 

publicat  in 25.11.2022!

PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII  PUBLICULUI  AFERENT DOCUMENTATIEI DE URBANISM: PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI, publicat in 22.12.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

 1. Anunt Etapa II - PUZ;

 2. Memoriu - RLU - PUZ;

 3. Panou - PUZ;

 4. U1 Plan de incadrare in zona  - PUZ;

 5. U2 Situatie existenta - PUZ;

 6. U3 - Proprietate asupra terenurilor - PUZ;

 7. U4-1 Reglementari urbanistice Zonificare - PUZ;

 8. U4-2 Reglementari urbanistice ilustrare urbana inclusiv retele - PUZ;

 9. U5 Reglementari tehnico-edilitara - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 02.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Plan topografic _ PUZ;

 6. Memoriu _ PUZ;

 7. Reglementari urbanistice zonificare - PUZ;

 8. Panou - PUZ;

 

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 14.12.2022

Proiectul cofinantat din Fondul Social European ,, SPRIJINIREA MASURILOR REFERITOARE LA PREVENIREA CORUPTIEI LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ONESTI ''

- vezAICI,

- vezAICI,

 SITE - Anticoruptie Onesti 

publicat  in 14.12.2022!

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 08.12.2022

 EXERCITIU DE TESTARE A PLANULUI DE URGENTA EXTERNA AL S.C. MAVGO HOLDING S.R.L., Sucursala CAROM Onesti - vezAICI,

REGULI DE COMPORTARE SI DE ACTIUNE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII ACCIDENTELOR CHIMICE IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE - vezi AICI,

PRECIZARI - vezi  AICI

 

 

publicat  in 08.12.2022!