EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- Centrala Eoliana

 

 Anunt - Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-II_ELABORARE PROPUNERI, publicat in data de  27.10.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 30.09.2022

  1. Anunt Etapa II  ;

 2. Incadrare teritoriu Gura Vaii_;

 3. Incadrare teritoriu Helegiu ;

 4. Incadrare teritoriu Onesti;

 5. Memoriu RLU;

 6. Panou;

 7. Proprietate asupra terenurilor;

8. Reglementari echipare edilitara;

9. Reglementari urbanistice zonificare;

10. Situatie existenta;


Anunt - Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-I_  INTENTIA DE ELABORARE PUZ, publicat in data de  25.05.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ONESTI DE 85 MW SI RACORD LA STATIA ELECTRICA BORZESTI - publicat in 11.05.2022

  1. Anunt Etapa I _ PUZ - Centrala Eoliana ;

 2. Panou _ PUZ - Centrala Eoliana;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5. Aviz Plansa 1 _ PUZ;

 6. Aviz Plansa 2 - PUZ;

 7. Aviz Plansa 3 _ PUZ;

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 26.10.2022

 Avand in vedere actualizarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, va aducem la cunostinta modificarile prevederilor art.7 din legea mai sus mentionata, introduse prin Legea nr. 176/2002 - vezi anuntul AICI  in 26.10.2022!

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 20.10.2022

Anunt public solicitare acord de mediu - ,,Modernizare infrastructura trama stradala la strazi din cartier Slobozia'' - vezi anuntul AICI 

 

in 20.10.2022!

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 26.10.2022

Anunt public - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Mr. CONSTANTIN ENE'' al Judetului Bacau efectueaza in perioada 24.10.2022-04.11.2022 recrutari pentru concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu'' Boldesti - vezi anuntul AICI  in 26.10.2022!

Informatii privind depunerea cererii pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei si pentru consumul de energie destinat acoperirii unei parti din consumului energetic al gospodarii, conform Legii nr.226/2021

ANGAJAMENT PLATA - vezi  AICI

CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala - vezi  AICI

Declaratie model 1 - vezi  AICI

Declaratie model 2 - vezi  AICI

Informare - vezi  AICI

Informatii utile - vezi  AICI

 

PUZ- RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 SI 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr.76, mun.Onesti, jud. Bacau, publicat in 26.10.2022


Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI -PUZ -  RECONVERSIE FUNCTIONALA  IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr. 76, municipiul Onesti, jud. Bacau, publicat in 04.10.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Incadrare in teritoriu _ PUZ;

 3. Memoriu- RLU _ PUZ;

 4. Panou _ PUZ;

 5. Proprietate asupra terenurilor _ PUZ;

 6. Reglementari echipare edilitara  _ PUZ;

 7. Reglementari urbanistice - PUZ;

 8. lSituatie existenta - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA IMOBILE CU NUMAR CADASTRAL 62532 SI 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr.76, mun.Onesti, jud. Bacau, publicat in 23.09.2022


Anunt  Consultare publica aferenta RECONVERSIE FUNCTIONALA  IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 62532 si 62532-C1 situate in B-dul Republicii, nr. 76, municipiul Onesti, jud. Bacau, publicat in 31.08.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Ortofotoplan _ PUZ;

 6. Memoriu  _ PUZ;

 7. Plan de situatie concept propus - PUZ;

 8. Plan incadrare in zona - PUZ;

 9. Plan TOPO - PUZ;

 

 

 

PUZ- CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI

 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, publicat in 26.10.2022


ANUNT   ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISM ZONAL  CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI - Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau, publicat in 27.09.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Panou _ PUZ;

 3. PUZ - parte desenata;

 4. PUZ si RLU -  scris;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI, publicat in 15.09.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENT UTILITATI - Onesti, B-dul Marasesti, nr. 33-35, jud. Bacau, publicat in 22.08.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Panou _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5. Memoriu prezentare + RLU _ PUZ;

 6. Planse - PUZ;

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 29.09.2022

Anunt public - Directia de Sanatate publica Bacau a examinat din punct de vedere bacteriologic si fizico-chimic un numar de 7 surse - vezi anuntul AICI  in 29.09.2022!

ANUNT PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - publicat în data de 24.10.2022

MUNICIPIUL ONESTI, titular al proiectuluiModernizare DN 11 (drum de categoria a III a), tronson Calea Bacăului și tronson Calea Brașovului din municipiul Onești, județul Bacău”, propus a se realiza  în  Municipiul Onesti , Str. Calea Bacăului și Str. Calea Brașovului ,  Judetul Bacău,  anunță publicul interesat asupra etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

            Proiectul deciziei deîncadrare și motivele care o fundamentează  pot fi  consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Municipiul Bacău Str. Oituz, nr.23,  Județul Bacău, în zilele de luni până joi ,  între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro.

             Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțilui pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.                                          

 PUBLICAT in 24.10.2022!

Solicitare acord mediu - publicat în data de 28.09.2022

  Municipiul Onesti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Modernizare strazi: Eternitatii, Vasile Alecsandrii, Erou Turturica, Casa de Apa, Lanul Garii si Aleea Podei din municipiul Onesti, judetul Bacau"  - vezi anuntul aicipublicat  in 28.09.2022!