EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ - Construire Spatiu de vanzare Obiecte Bisericesti - Parohia Sf. Nicolae, Municipiul ONEŞTI

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-II _  Elaborare Propuneri - PUZ _ Vanzare Obiecte Bisericesti - publicat in 08.09.2020

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  II - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

  7. Anunt Et. II - ELABORARE PROPUNERI _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 6. U5-Reglementari echipare edilitara;

 5. U4-Reglementari urbanistice;

 4. U3-Proprietate asupra terenurilor;

 3. U2-Situatie existenta;

 2. Panou _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 1. Solicitare Parohie Sf. Nicolae - Demarare Etapa II - Etapa ELABORARE PROPUNERI;