EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ-Construire Locuinte Individuale, str.Victoriei-Municipiul Onesti

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-II - Elaborare  propuneri PUZ _ Costruire Locuinte individuale in str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in 15.06.2021 


Anunt - Consultare publica aferenta Etapei-II _  Elaborare Propuneri - PUZ Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 27.05.2021

  1. Anunt Etapa II - Elaborare propuneri _ PUZ - Construire locuinte individuale;

  1. Panou Etapa II - PUZ - Construire locuinte individuale;

 


 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-I - Elaborare PUZ _ Costruire Locuinte individuale in str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in 27.05.2021


 

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - Elaborare PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 29.04.2021

 1. Solicitare Panfil Gelu-Ionut - Demarare Etapa I;

 2. Anunt Etapa I _ PUZ - Constuire Locuinte Individuale;

 3. Panou _ PUZ - Construire Locuinte Individuale;

 4. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 5. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 6. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 7. Documentul planificarii _ PUZ;

 8. Memoriu General _ PUZ;

 9. RLU _ PUZ - Construire Locuinte Individuale;

10. U1-Plan incadrae in zona;

11. U2-Situatie existenta;

12. U3-Proprietate asupra terenurilor;

13. U4.1-Reglementari urbanistice -Zonificare;

14. U4.2-Reglementari urbanistice -Ilustrare urbana;

15. U5-Reglementari echipare edilitara;

16. SO1-Plan situatie;

17. PL1-Plan topografic;