EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Consultare publica - Anul 2018

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2018

 


 

  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2019-2020; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 13.12.2018

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2019-2020, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului  pentru obținerea Atestatului de Administrator de Condominii - Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 27.11.2018   

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament obtinere Atestat Aadministrator Condominii - Municipiul Onești  

   * Expunere de motive - proiect HCL 

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament obtinere Atestat Administrator Condominii  

   * Raport de specialitate - proiect HCL   


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2019 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 30.10.2018 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2019

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2019

   * Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Administratia Pietei, Bazarului, Oborului si Parcari din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 06.09.2018  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF Serviciul Public APBO - Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre, Anexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Administrare a Parcarilor Publice cu plata orara in Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 09.07.2018 

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament de Administrare Parcari Publice cu plata orara

Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexă - Regualment de administrare parcari publice cu palta orara

    * Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana - Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 09.07.2018 

Anunt elaborare proiect HCL - Plan Mobilitate Urbana -Municipiul Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexă - Plan Mobilitate urbana, Harti si scenari monitorizare trafic

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Salii Polivalente "Nadia Comaneci" si Salii Municipale de 150 locuri din Municipiul Onești"; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.06.2018

Anunt elaborare proiect HCL - Regulamentului de organizare si functionare a Salii Polivalente "Nadia Comaneci" si Salii Municipale de 150 locuri din Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind aprobare Regulamentului de organizare si functionare a Salii Polivalente "Nadia Comaneci" si Salii Municipale de 150 locuri din Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 

Regulament - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului-cadru al concesionării și închirierii bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.05.2018 

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament cadru concesionare și închiriere bunuri

Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexă - Regualment cadru concesionare și inchiriere bunuri

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indexării Impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.04.2018 

Anunt elaborare proiect HCL - Indexare Impozite si taxe locale 2019

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - Indexare Impozite si taxe locale 2019

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind avizarea de principiu a documentației de reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 30.03.2018  

Anunt elaborare proiect HCL - Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - Municipiului Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre Plan Urbanistic General + Regulament Local de Urbanism 

   * Raport de specialitate - proiect HCL   


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării clădirilor și terenurilor neîngrijite din intravilan, precum și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.03.2018  

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament pentru stabilire condiții și impunere supraimpozitare în Municipiului Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - Regulament pentru stabilire condiții de impunere supraimpozitare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat SA, Municipiul Onești,  pe anul 2018InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 01.03.2018

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Buget de venituri și cheltuieli - SC DPP SA Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL   


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al Municipiului Onești pentru 2018, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 28.02.2018

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Plan anual prevenire și gestionare situații de urgență - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind aprobare Plan anual prevenire situații de urgență-Municipiul Onești, 2018

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.01.2018  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF aparat de specialitate Primaria Municipiului Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


  Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anii anteriori anului 2018


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează