EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

PUZ- Reconversie functionala Platforma Industriala Petrochimica CAROM

 

 Anunt - Raportul Informarii si Consultarii Publicului _ Etapa-II _  Elaborare propuneri-Plan Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare, publicat in data de  31.12.2021
 

 

Anunt  Informare si Consultare public PUZ Mavgo aferent Etapei  II - Elaborare propuneri - Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functii complementare - publicat in 07.12.2021

 

 1. Anunt Etapa II _ PUZ - Reconversie imobil ;

 2. Panou - PUZ - Reconversie imobil;

 3. Solicitare Mavgo et2 _ PUZ;

 4. Memoriu si Regulament local de urbanism aferent_PUZ;

 5. U.01-Incadrarea-in-Teritoriu--extras-din-PUG_Compressed_PUZ;

 6. U.01-Incadrarea-in-Teritoriu-extras-din-PUG_ PUZ;

 7. U.02-Incadrarea-in-Teritoriu-extras-din-Maps_ PUZ;

 8. U.1-Situatia-Existenta-Disfunctionalitati;

 9. U.2.0-Reglementari-Urbanistice-Concept-propus;

10. U.2-Reglementari-Urbanistice-Zonificare;

11. U.3-Reglementari-Tehnico-Edilitare;

12. U.4-Proprietatea-Asupra-Terenurilor;

13. U.5-Propuneri-de-Mobilare-Urbanistica;


Anunt  - Raport informare public - Etapa I _ Elaborare  PUZ -  Intentia de elaborare Plan Urbanisic Zonal reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare - publicat in 19.11.2021


Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functii complementare - publicat in 27.10.2021

 

 1. Anunt Etapa I _ PUZ - Reconversie imobil ;

 2. Panou _ PUZ - Reconversie imobil;

 3. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 4. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 5. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 6. Documentul planificarii _ PUZ;

 7. Memoriu Tehnic _ PUZ;

 8. PL1-Plan topografic;

 9. U0-Plan incadrare in teritoriu

10. U2-Reglementari urbanistice - concept propus;

 

Anunt IMPORTANT - Lista de prioritate nr.4 pentru anul 2021 a solicitantilor care au acces la locuinte de tip ANL publicat în data de 12.10.202

 Anunt de INTERES PUBLIC -  În conformitate cu prevederile HCL nr. 232/29.09.2021 s-a stabilit Lista de prioritate nr.4 pentru anul 2021 a solicitantilor care au acces la locuinte de tip ANL,  publicat in 12.10.2021!

Anunt IMPORTANT - Lista de prioritate nr.2 pentru anul 2021 a solicitantilor care au acces la locuinte din str.Libertatii nr.1 Onesti, publicat în data de 12.10.2021

 Anunt de INTERES PUBLIC -  În conformitate cu prevederile HCL nr. 233/29.09.2021 s-a stabilit Lista de prioritate nr.2 pentru anul 2021 a solicitantilor care au acces la locuinte in str. Libertatii nr.1 Onesti,  publicat in 12.10.2021!

Anunt IMPORTANT - Lista de prioritate nr.4 pentru anul 2021 publicat în data de 12.10.2021

 Anunt de INTERES PUBLIC -  În conformitate cu prevederile HCL nr. 234/29.09.2021,  s-a stabilit   Lista de prioritate nr.4 pentru anul 2021 a candidatilor eligibili pentru functia de administrator de condominii,   publicat in 12.10.2021!