Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Consultare publica

    

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice  

 

 


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu în proprietatea Municipiului Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 03.02.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Regulament acordare locuințe de serviciu- Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind acordare locuințe de serviciu-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL și Anexa 1 la raport

 


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2017; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 16.01.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2017, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2017

Raport de specialitate - proiect HCL

 


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2017-2018; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 05.01.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2017-2018, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL

 


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Regulament privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe Domeniul public sau privat al Municipiului Onești, județul Bacău, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 09.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament lucrări rețele tehnico-edilitare, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

* Proiect de hotarare, Regulament - lucrări rețele tehnico-eduilitare

Raport de specialitate - proiect HCL

  


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 04.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Strategie Dezvoltare Locală 2016-2022

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarareAnexă - Strategie Dezvoltare Locală 2016-2022

Raport de specialitate - proiect HCL

 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Strategie energetică a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 03.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Strategie Energetica Onești 2016-2022

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexă - Strategie Energetică Onești 2016-2022

   * Raport de specialitate - proiect HCL

 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2017 în Municipiul Onești, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 01.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2017

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare, Anexe - Impozite si taxe locale 2017

   * Raport de specialitate - proiect HCL

  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- aprobare Regulament privind acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului Convenție pentru stabilirea graficului de eșalonare,  Inițiator: Un grup de consilieri localipublicat in data de 27.09.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament 

   * Expunere de motive - proiect aprobare Regulament

   * Proiect de hotarare - aprobare Regulament

    * Raport de specialitate - proiect aprobare Regulament

 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- aprobare Regulament privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare, restante, datorate Bugetului local de către persoanele fizice și persoanele juridice, Inițiator: PRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 14.09.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament 

   * Expunere de motive - proiect aprobare Regulament

   * Proiect de hotarare - aprobare Regulament

    * Raport de specialitate - proiect aprobare Regulament

 


 * * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare procedură de evaluare a Organizatiilor Non-Guvernamentale (ONG) inscrise pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinatie decat aceea de locuinta în Municipiul Onești, publicat in data de 13.04.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare procedura de evaluare ONG - Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect aprobare ONG

   * Proiect de hotarare - aprobare ONG

    * Raport de specialitate - proiect aprobare ONG

 


 

 * * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare Înființare Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Onești, publicat in data de 13.04.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare CLT Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect aprobare CLT

   * Proiect de hotarare - aprobare CLT

    * Raport de specialitate - proiect aprobare CLT

 


    * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobarea Buget Venituri și Cheltuieli  al SC Domeniu Public si Privat SA Onesti pe anul 2016, publicat in data de 08.02.2016 

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - DPP SA Onești pe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC DPP SA 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 

  


 

    * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobarea Buget Venituri și Cheltuieli  al SC. TERMON CT SA Onesti pe anul 2016, publicat in data de 05.02.2016 

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - TERMON CT Onești pe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC TERMON SA 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 

 


 

  * * *  Proiect  de Hotarare -- acordare anulare cotă de 73,3% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - Anulare cota de 73,3 % din majorari

   * Expunere de motive - proiect anulare cota de 73,3%

   * Proiect de hotarare - anulare cota 73,3%

    * Raport de specialitate - proiect anulare cota de 73,3%

 


 

  * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobare facilități anulare majorări de întârziere in cota de 50% aferente obligațiilor restante la plata pentru contribuabilii din Municipiului Onesti, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare anulare 50% majorari de intarziere

   * Expunere de motive - proiect anulare 50% majorări

   * Proiect de hotarare - anulare 50% majorări de întârziere

    * Raport de specialitate - proiect anulare 50% majorari

 


 

 * * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare Regulament de Organizare și Funcționare aparat de specialitate al Primarului Municipiului Onesti, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare ROF - 2016

   * Expunere de motive - proiect aprobare ROF

   * Proiect de hotarare - aprobare ROF

    * Raport de specialitate - proiect aprobare ROF

 


 

 * * *  Proiect  de Hotarare privind Modificare și completare prevederi HCL privind Impozite și Taxe Locale -2016 in Municipiului Onesti, publicat in data de 02.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - Modificare HCL Impozite si Taxe Locale - 2016

   * Expunere de motive - proiect modificare HCL - ITL

   * Proiect de hotarare - modificare si completare HCL-ITL

    * Raport de specialitate - proiect modificar HCL-ITL

 

 


 * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobare Plan anual resurse necesare gestionării Situațiilor de Urgență al Municipiului Onesti, publicat in data de 29.01.2016

   Plan Situatii Urgenta Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - Plan anual gestionare Situații de Urgență

   * Expunere de motive - proiect Plan anual gestionare SU

   * Proiect de hotarare - Plan anual gestionare SU

   * Raport de specialitate - proiect Plan anual gestionare SU

 

 

 


 

 * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobare Regulament acordare ajutoare de urgență in Municipiului Onesti, publicat in data de 20.01.2016

  BVC Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - Regulament ajutoare de urgenta

   * Expunere de motive - proiect Regulament ajutoare

   * Proiect de hotarare - Regulament ajutoare

   * Raport de specialitate - proiect Regulament ajutoare

  

 


 

    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea ROF al Serviciului social ”Centrul Social Slobozia” din Municipiului Onesti, publicat in data de 20.01.2016

BVC Onesti

    * Anunt elaborare proiect HCL - ROF - CSS din Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect ROF

   * Proiect de hotarare - ROF - CSS

   * Raport de specialitate - proiect ROF

 

 


    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea BVC al Municipiului Onesti pentru anul 2016, publicat in data de 29.12.2015 

BVC Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - Municipiul Onești pentru 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 

 


    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a Municipiului Onesti pentru anul scolar 2016-2017, publicat in data de 04.12.2015 

Retea scolara

   * Anunt elaborare proiect HCL - Retea scolara 2016-2017

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - Retea scolara 2016-2017

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 

   * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2016 in Municipiul Onesti, publicat in data de 05.11.2015 

   * Anunt prelungire termen consultare publica -  publicat in data de 20.11.2015

 

  

Anunt public

   * Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si Taxe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - Impozite si Taxe 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează