Consultare publica

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2021

  

 

 

 

 

 

* *  Proiect  de Hotărâre  -- privind insusirea si aprobarea imnului municipiului Onesti, judetul Bacau, publicat în data de 09.11.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   

* Anexa - proiect HCL  


 * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscala, a modului de evaluare a acestora si incadrarea in categoriile de impozitare in Municipiului Onești, publicat în data de 27.10.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Studiu de impact


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2022 in Municipiului Onești, publicat în data de 18.10.2021

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Nota fundamentare

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Construire spatiu vanzare obiecte bisericesti, municipiul Onesti, judetul Bacau''InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.08.2021

Anunt elaborare proiect HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Plan Urbanistic Zonal

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Infiintare cimitir si construire capela mortuara''InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.08.2021

Anunt elaborare proiect HCL 

Referat de aprobare - proiect HCL

Plan Urbanistic Zonal

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind instituirea de  Parcari  supuse taxarii cu plata prin SMS pe domeniul public al municipiului Onesti si aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 13.07.2021

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Regulamentului procedura constituirii dreptului de superficie asupra terenurilor aflate in domeniul privat al Municipiului Onesti in favoarea proprietarilor de constructii amplasate pe aceste terenuriInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 21.04.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament/Procedura constituire drept de superficie, Municipiul Onesti

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL 

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat Onesti SA, Municipiul Onești,  pe anul 2021InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.03.2021

Anunt elaborare proiect HCL - Buget de venituri și cheltuieli, anul 2021 - SC DPP SA Onesti

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexe -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Construire Spatiu Comercial  si schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 01.03.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Construire Spatiu Comercial, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa _ PUZ - Construire Spatiu Comercial - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Procedurii de acordare a inlesnirilor la plata pentru obligatiile fiscale/bugetare restante la bugetul local al Municipiului Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 26.02.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Procedura acordare inlesniri la plata, Municipiul Onești

Nota de fundamentare acordare esalonari la plata obligatii fiscale/bugetare

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Procedura acordare inlesniri la plata obligatii fiscale/bugetare

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului privind intretinerea si circulatia cainilor cu stapan in Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 15.02.2021

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Regulament privind cainii cu stapan, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Regulament privind cainii cu stapan - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI supuse  Consultării  Publice - Anul  2020


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2021

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021-2022; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 14.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2021-2022, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa privind Reteaua scolara - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2021 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 05.11.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2021

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si  Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2021

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Completarea si modificarea HCL nr.213/2020 pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire statie de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa potabila in Municipiul OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 27.10.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - completare-modificare HCL privind PUZ Construire Statie de tratare, inmagazinare si pompare apa potabila

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare completare-modificare HCL-PUZ

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor Facilitati Fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.07.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - lnstituire Facilitati Fiscale

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare Instituire Facilitati Fiscale

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Planului de masuri pentru buna gospodarire a Municipiului Onesti, pentru anul 2020-2021InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 26.05.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului privind  conditiile, criteriile si Procedura de finantare a programelor sportive de utilitate publica, initiate de catre organizatiile sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 19.02.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament si procedura finantare programe sportive de utilitate publica

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Regulament finantare programe sportive de utilitate publica

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.5 din 25 Ianuarie 2008 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a regulamentelor necesare organizarii si functionarii Serviciului Public de Transport Local - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.18 din 07 Martie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a Serviciului de transport in regim de Taxi si in regim de inchiriereInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Raport de specialitate - proiect HCL   

PROIECTE de  HOTĂRÂRI supuse  Consultării  Publice - Anul  2019 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2020, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2020

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2020-2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 12.12.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2020-2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarareAnexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 11.12.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament masuri de buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Procedura de lucru in Municipiul Onesti pentru desfasurarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehicolelor stationate neregulamentar, precum si a celor abandonate sau fara stapanInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Procedura de lucru - vehicole stationate neregulamentar

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarareAnexa - Procedura de lucru in Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate publică privată ale unității administrativ-teritoriale Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 13.11.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament regim juridic -drepturi de proprietate

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexa - Regulament regim juridic al drepturilor de proprietate

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 25.10.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2020

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cresei din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 23.09.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - ROF _Cresa - Directia Generala de Asistenta Sociala -Municipiul Onesti

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor bugetare accesorii aferente obligatiilor fiscale bugetare principale, restante la data de 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala  a Municipiului Onesti, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 23.09.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Facilitati fiscale si procedura de anulare obligatii bugetare

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare instituire Facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare obligatii bugetare

Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, Muzeul Municipal de Istorie, Cinematograful „Capitol” din Municipiul Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.08.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF_Bilioteca Municipala „Radu Rosetti” - Municipiul Onești 

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.131/13 decembrie 2012 de aprobare a Regulamentului-cadru privind autorizarea si functionarea Unitatilor Comerciale in Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 04.06.2019

Anunt elaborare proiect HCL - modificare-completare Regulament cadru de autorizare si functionare Unitati Comerciale in Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotarare privind modificare/completare Regulament cadru de autorizare si functionare

Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Municipiul Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 31.05.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești-2019

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa - Plan de analiza si acoperire a riscurilor - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL  


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al Municipiului Onești pentru 2019, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 25.04.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Plan anual prevenire și gestionare situații de urgență - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexe - Plan anual prevenire situații de urgență - Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 12.04.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF - SPCLEP -Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre si Anexa- Regulament de organizare și funcționare SPCLEP 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea indexării Impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 07.03.2019 

Anunt elaborare proiect HCL - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - Indexare Impozite si taxe locale 2020

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat SA, Municipiul Onești,  pe anul 2019InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 21.02.2019

Anunt elaborare proiect HCL - Buget de venituri și cheltuieli, anul 2019 - SC DPP SA Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL   


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2019; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 11.01.2019

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2019, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2019

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești,  InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.01.2019  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF Serviciul gestionare câini fără stăpân - Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâreAnexă - Regulament de organizare și funcționare 

   * Raport de specialitate - proiect HCL  

 


 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018