EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Directia de Asistenta Sociala

 

Anunt de Interes PUBLIC - Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta - CJSU Bacau - prin care se impune pentru toti cetatenii judetului Bacau, purtarea mijloacelor protective a gurii si nasului in spatiile publice, incepand cu 07.04.2020, publicat in data de 07.04.2020

 

                Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Onesti funcţionează ca instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Onesti, cu personalitate juridică, în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare.

 Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Onesti se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 • solidaritatea  sociala 
 • respectarea demnităţii umane
 • universalitatea
 • parteneriatul
 • protectia si respectarea confidentialitatii datelor personale;
 • asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalitatii de sanse si promovarea nediscriminarii

 Directia Generala de Asistenţă Socială are ca obiect de activitate infaptuirea masurilor de protectie si asistenta sociala in vederea protejarii persoanelor care datorita unor motive de natura fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

 

          Atributii:

Are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a altor persoane aflate in nevoie, astfel:

     

In domeniul protectiei copilului:

a)      monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiu,  respecta şi realizeaza drepturile acestora, asigură centralizarea şi sintetizarea datelor  şi informatiilor obtinute;

b)    identifica copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea
măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile
de protecţie propuse;

c)    realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d)    acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru
înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

e)   identifica, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în
întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor
disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

f) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente
pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde
penal;

g) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

h) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe de specialitate în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea  protectie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situatii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătkirea acestei activitati;

i) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu
reprezentanţii societatii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a
copilului;

j) sprijină accesul în instituţiile de asistenta socială destinate copilului sau mamei şi
copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 

In domeniul protecţiei persoanelor varstnice:

 a)     evaluează situaţia socioeconomica a persoanei varstnice, identificand nevoile şi resursele acesteia;

b)     identifica situatiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a
persoanelor varstnice;

c)     organizează acordarea drepturilor de asistenta socială şi asigură gratuit consultanta de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

d)     ajuta persoanele varstnice pentru  plasarea persoanei într-o institute de asistenta socială sau în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

e)     evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenta socială de care
beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

f)      asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale,
profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.);

g)     asigură prin instrumente şi activitati specifice asistenţei sociale prevenirea şi
combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenta;

h)      asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilitati în domeniul protecţiei sociale;

i)        realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenta socială;

j)       dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
reprezentanţi ai societatii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

k)     asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali

l)       sprijină activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;

m)   asigură amenajările teritoriale şi institutionale necesare, astfel încât să fie permis
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

n)     asigură realizarea activitatilor de asistenta socială, în conformitate cu
responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

In domeniul prestatiilor sociale:

Urmareste, coordoneaza si controleaza pentru ca activitatea de acordare a venitului minim garantat, alocatiilor de stat, indemnizatiilor  si alocatiilor de sustinere sa se desfasoare respectand reglementarile in vigoare

 

Cabinete medicale scolare

 

Urmareste, coordoneaza si controleaza activitatea  de acordare a asistentei medicale si asistentei medicale stomatologice prescolarilor, scolarilor si elevilor din unitatile de invatamant (gradinite, camine, scoli, licee) din municipiul Onesti.

 

Centrul Social pentru Persoane Varstnice Slobozia

 

Urmareste activitatea din cadrul Centrului Social pentru Persoane Varstnice Slobozia in vederea creerii celor mai bune conditii beneficiarilor acestuia.

 

 

DATE DE CONTACT:

Sediul: Onesti, str. Postei nr. 1

Telefon: 0749015136

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

PROGRAM DE AUDIENTE:

 DIRECTOR: Miercuri: 8-16

DIRECTOR ADJ: Joi: 8-16

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI – JOI : 7.30-11.00  si 14.00- 16.00

VINERI: 7.30-12.00

Publicitate Acte Fiscale emise - Anul 2018

 


                                         Anul Fiscal 2018


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Decembrie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.12.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.12.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.12.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.12.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.12.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.12.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Noiembrie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.11.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.11.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Octombrie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 31.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 30.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.10.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.10.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Septembrie 2018 

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.09.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.09.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  August 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 31.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.08.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.08.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Iulie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 31.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.07.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.07.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise Luna Iunie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.06.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.06.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Mai 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.05.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.05.2018  integral!    


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Aprilie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.04.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.04.2018  integral!  


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Martie 2018  

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.03.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.03.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Februarie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.02.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.02.2018  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Ianuarie 2018

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.01.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.01.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.01.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.01.2018  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.01.2018  integral! 


 


 Acte administrative Fiscale emise - Anii anteriori


 

 

 

 

 

 

Publicitate Acte Fiscale emise - anii anteriori

 


                                        Anul Fiscal 2017 


Acte administrative Fiscale emise Luna  Decembrie 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.12.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.12.2017  integral! 

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.12.2017  integral! 

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.12.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.12.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.12.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.12.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.12.2017  integral!


 Acte administrative Fiscale emise Luna  Noiembrie 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.11.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.11.2017  integral! 


Acte administrative Fiscale emise Luna  Octombrie 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 30.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.10.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.10.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Septembrie 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.09.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.09.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna August 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.08.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.08.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.08.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.08.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.08.2017  integral!  


Acte administrative Fiscale emise Luna Iulie 2017

Vezi aici Anunț Publicitate din 31.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.07.2017  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.07.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Iunie 2017 

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.06.2017  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 27.06.2017  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 22.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 13.06.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 08.06.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Mai 2017

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.05.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 02.05.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Aprilie 2017

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.04.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.04.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Martie 2017

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 27.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 22.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.03.2017  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 13.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 08.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.03.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.03.2017  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Februarie 2017

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.02.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 02.02.2017  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.02.2017  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Ianuarie 2017

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.01.2017  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.01.2017  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.01.2017  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.01.2017  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.01.2017  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 06.01.2017  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.01.2017  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.01.2017  integral! 

 


                                           Anul Fiscal 2016


 Acte administrative Fiscale emise Luna  Decembrie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.12.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.12.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.12.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.12.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 06.12.2016  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Noiembrie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.11.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.11.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.11.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 02.11.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.11.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Octombrie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 31.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.10.2016  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.10.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.10.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Septembrie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.09.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.09.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.09.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.09.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.09.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna August 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.08.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 22.08.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.08.2016  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.08.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Iulie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.07.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.07.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 06.07.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.07.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Iunie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.06.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Mai 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.05.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.05.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.05.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.05.2016  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna Aprilie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 27.04.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.04.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.04.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.04.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Martie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 31.03.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.03.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.03.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.03.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.03.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Februarie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 08.02.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.02.2016  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Ianuarie 2016

Vezi aici Anunt Publicitate din 27.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.01.2016  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.01.2016  integral!

                           


                                           Anul Fiscal 2015


 

 Acte administrative Fiscale emise Luna Decembrie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.12.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.12.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.12.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.12.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 08.12.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.12.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Noiembrie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 13.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 06.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.11.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 02.11.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Octombrie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 27.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 06.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.10.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.10.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Septembrie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.09.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.09.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.09.2015  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.09.2015  integral! 

 Vezi aici Anunt Publicitate din 08.09.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.09.2015  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna August 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 13.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 05.08.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.08.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Iulie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.07.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.07.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.07.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise Luna Iunie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 24.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 22.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 16.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 08.06.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 02.06.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Mai 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.05.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.05.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.05.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 14.05.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 13.05.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.05.2015  integral!  

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.05.2015  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna Aprilie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 21.04.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 20.04.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.04.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 01.04.2015  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna Martie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 31.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 12.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.03.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.03.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Februarie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.02.2015  integral! 

Vezi aici Anunt Publicitate din 17.02.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.02.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 04.02.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 03.02.2015  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna Ianuarie 2015

Vezi aici Anunt Publicitate din 28.01.2015  integral!

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.01.2015  integral!

 


                                         Anul Fiscal 2014


Acte administrative Fiscale emise - Luna Decembrie 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 15.12.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Noiembrie 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 26.11.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 18.11.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Octombrie 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 30.10.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 29.10.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Septembrie 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 23.09.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 22.09.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 10.09.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna August 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 19.08.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Iulie 2014

Vezi aici Anunt Publicitate din 25.07.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 11.07.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 09.07.2014  integral

Vezi aici Anunt Publicitate din 07.07.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.28520 din 02.07.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.28313, 28316 din 01.07.2014  integral


Acte administrative Fiscale emise - Luna Iunie 2014

Vezi aici Anunt nr.26812 din 23.06.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.26984 din 24.06.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.27003 din 24.06.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.27556, 27553, 27551 din 27.06.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.27562, 27558, 27559 din 27.06.2014  integral

Vezi aici Anunt nr.27898, 27906 din 30.06.2014  integral


42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
01/42 
start stop bwd fwd

Publicitate Acte Fiscale emise 2019

 


                                         Anul Fiscal 2019


  

 

 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Decembrie 2019 

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.12.2019  integral! 

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.12.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.12.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.12.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.12.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.12.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Noiembrie 2019  

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.11.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.11.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Octombrie 2019  

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.10.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.10.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.10.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.10.2019  integral! 


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Septembrie 2019

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.09.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.09.2019  integral!


  Acte administrative Fiscale emise - Luna  August 2019

Vezi aici Anunț Publicitate din 30.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.08.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.08.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Iulie 2019

Vezi aici Anunț Publicitate din 31.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 30.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.07.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.07.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Iunie 2019 

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.06.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.06.2019  integral! 

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.06.2019  integral! 


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Mai 2019 

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.05.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.05.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Aprilie 2019  

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.04.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.04.2019  integral! 


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Martie 2019 

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.03.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.03.2019  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Februarie 2019

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.02.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 01.02.2019  integral! 


 Acte administrative Fiscale emise - Luna Ianuarie 2019

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.01.2019  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.01.2019  integral! 


 

 

 


                                   Acte administrative Fiscale emise - Anul 2018


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiente

Audiente

Subcategorii

 • Conducere

  conducere

 • Informatii utile

  Informatii utile

 • Asociatii proprietari

  Asociatii proprietar

 • DPCLEP

   ORGANIZARE Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Oneşti:

             SPCLEP Oneşti, a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 12 / 31.03.2005, ca serviciu public în subordinea Consiliului Local Oneşti, având ca suport juridic Ordonanţa Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor și Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.
     Serviciul s-a constituit prin reorganizarea Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Oneşti din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative (Ministerul Administraţiei şi Internelor) şi a Compartimentului de Stare Civilă din subordinea Consiliului Local Oneşti
   
  DATE DE CONTACT:

  Conducerea Serviciului şi Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor :
  Sediul: Oneşti, B-dul Oituz nr. 17 Corpul C
  Tel: 0234.317778  Fax: 0234.317777
  e-Mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

  PROGRAMUL DE AUDIENŢE :
  Şef Serviciu   – MIERCURI :   10.00 - 12.00

  Compartimentul  Stare Civilă :
    Sediul: Oneşti,  B-dul Oituz nr. 17 Corpul B
  Tel: 0234.324248 Fax: 0234.317777
  e-MailAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.