EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 28.11.2022

 EXERCITIU DE TESTARE A PLANULUI DE URGENTA EXTERNA AL S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - vezAICI,

REGULI DE COMPORTARE SI DE ACTIUNE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII ACCIDENTELOR CHIMICE IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE - vezi AICI,

PRECIZARI - vezi  AICI

 

 

publicat  in 25.11.2022!

PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE

 Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

 1. Anunt Etapa II - PUZ;

 2. Memoriu - RLU - PUZ;

 3. Panou - PUZ;

 4. U1 Plan de incadrare in zona  - PUZ;

 5. U2 Situatie existenta - PUZ;

 6. U3 - Proprietate asupra terenurilor - PUZ;

 7. U4-1 Reglementari urbanistice Zonificare - PUZ;

 8. U4-2 Reglementari urbanistice ilustrare urbana inclusiv retele - PUZ;

 9. U5 Reglementari tehnico-edilitara - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022


Anunt  Consultare publica aferenta CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun. Onesti, publicat in 02.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Plan topografic _ PUZ;

 6. Memoriu _ PUZ;

 7. Reglementari urbanistice zonificare - PUZ;

 8. Panou - PUZ;

 

 

 

 

PUZ- MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI

 

 

 

Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Memoriu - RLU _ PUZ;

 3. Panou _ PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA 1 - INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 25.11.2022


Anunt  Consultare publica aferenta MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITATI str. George Enescu, nr.11A, mun. Onesti, publicat in 01.11.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Concept propus _ PUZ;

 6. Memoriu _ PUZ;

 7. Incadrare in teritoriu - PUZ;

 8. Panou - PUZ;

 9. Situatie existenta - PUZ;

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC - publicat în data de 21.11.2022

 AVERTIZARE METEOROLOGICA de la ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE, publicat  in 21.11.2022!

PUZ- RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - republicat in 15.11.2022

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA II: ELABORARE PROPRUNERI PLAN URBANISTIC ZONAL REECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 15.11.2022 -vezi anuntul aici


Punct de vedere cu privire la sesizari - vezi anuntul aici


 Anunt  ETAPA II - ELABORARE PROPUNERI - PLAN URBANISM ZONAL RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 04.10.2022

 1. Anunt Etapa II _ PUZ;

 2. Incadrare in teritoriu _ PUZ;

 3. Memoriu - RLU _ PUZ;

 4. Panou _ PUZ;

 5.  Proprietate asupra terenurilor _ PUZ;

 6. Reglementari echipare edilitara _ PUZ;

 7. Situatie existenta - PUZ;

 8. Reglementari - PUZ;

 9. Reglementari urbanistice - PUZ;


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII A PUBLICULUI ETAPA I - INTENTIA DE ELABORARE - PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 23.09.2022


Anunt  Consultare publica aferenta RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA INDUSTRIE PETROCHIMICA IN ZONA MIXTA DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERT - municipiul Onesti, Strada Uzinei, nr.16, jud. Bacau, publicat in 31.08.2022

 1. Anunt Etapa I _ PUZ;

 2. Aviz CTATU Bacau _ PUZ;

 3. Aviz oportunitate _ PUZ;

 4. Certificat Urbanism _ PUZ;

 5.  Certificat Urbanism - ortofotoplan _ PUZ;

 6. Memoriu prezentare _ PUZ;

 7. Plan de situatie concept propus - PUZ;

 8. Plan incadrare in zona - PUZ;

 9. Plan TOPO - PUZ;

 

 

 

Anunt de INTERES PUBLIC - Buletine de avertizare_MADR-Of.Fitosanitar-Bacau - Municipiul Onesti, republicat în data de 14.11.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 11.11.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 24.10.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 24.10.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 22.07.2022 

Buletin de avertizare fitosanitar din 06.07.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 05.07.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 29.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 28.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 27.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 21.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 20.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 16.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 15.06.2022 

Buletin de avertizare fitosanitar din 07.06.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 27.05.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 25.05.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 24.05.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 20.05.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 16.05.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 27.04.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 11.04.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 06.04.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 30.03.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 28.03.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 02.03.2022

Buletin de avertizare fitosanitar din 16.02.2022

publicat  in 23.02.2022!