Formulare tip

 

 Formulare tip - Municipiul  ONEȘTI

 

   Direcția Economico-Financiară

        Serviciul CONTROL Fiscal

Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF

Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ

Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF

Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ

Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Declaratie -auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Declaratie -auto-Peste 12 Tone -PF-PJ

Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Declaratie -barci -PF-PJ

Anexa 7A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2020

Anexa 7B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2020

Anexa nr. 6C - Declaratie privind Stabilirea taxe de habitat - PJ - Anul 2020

Anexa nr. 6A - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PF (modificata 2017)

Anexa nr. 7 C - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PJ (modificata 2017)

Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certificat-PF

Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declaratie Deciz Reclama Publ

Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declaratie Deciz Afisaj

 

 

   Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului

 1. Cerere-emitere_Certificat-de-URBANISM

 2. Calcul-taxa_Emitere_Certificat-de-URBANISM

 3. Cerere-prelungire-valabilitate_Certificat-de-URBANISM

 4. Cerere-emitere_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 5. Calcul-taxa_Emitere-Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 6. Cerere-prelungire-valabilitate_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 7. Declarație_Valoare-reala-lucrari-executate

 8. Model_Panou-identificare-investitie

 9. Comunicare-PMO_Incepere-executie-lucrari

10. Comunicare-ITC_Incepere-executie-lucrari

11. Comunicare-PMO_Incheiere-executie-lucrari

12. Comunicare-ITC-NE_Incheiere-executie-lucrari

13. Cerere eliberare certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei

14. Cerere emitere ACORD de ocupare al domeniului public sau privat al Municipiului Onești

15. Cerere initiere procedura Concesionare/Inchiriere bun public - proprietatea Municipiului Onești

16. Cerere _ Participare la Receptie terminare lucrari de executie autorizate - Municipiului Onești

  

 

 Serviciul  RESURSE UMANE

   1. Anexa 3 -Formular de înscriere la concurs-Revizuit

   2. Adeverință de la fostul Loc de muncă

   3. Model CV european -în limba română

 

  

 Serviciul Public de  POLITIE LOCALA

     1. Cerere-de-AUTORIZARE

     2. Cerere-de-Avizare-periodica

     3. Anexa-3_Declaratie-proprie-raspundere-detinere-avize

     4. Anexa-4_Declaratie-proprie-raspundere-obtinere-CF-sau-avize

     5. Anexa-5_Declaratie_Date-caracter-personal

     6. Anexa-8_Acord-Asociatie proprietari/locatari

     7. Anexa-9_Acord-imobile-limitrofe

     8. Dispozitie-aprobare_Formulare-Autorizare_2020