EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 59.719 din 20.10.2021 - Organizare licitatie publica  deschisa cu oferta in plic inchis, privind concesionarea unor bunuri conform HCL nr.240/29.09.2021, HCL nr.95/19.04.2021!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie -  Din 30.09.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuri aflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.176/13.07.2021 anexa nr.1, publicat in 09.08.2021, HCL nr.143/23.06.2021 anexa nr.1, publicat in 09.08.2021, HCL nr.95/19.04.2021 anexa nr.1, publicat in 30.09.2021,

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 49.342 din 07.09.2021 - Organizare licitatie publica cu strigare, privind vanzarea unor mijloace fixe nefunctionale!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 36.466 din 09.07.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.122/26.05.2021 anexa nr.1 si nr. 37/ 24.02.2021 anexa nr.1 , publicat in 19.07.2021!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 39.634 din 26.07.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuri aflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.176/13.07.2021 anexa nr.1, publicat in 09.08.2021!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 30.041 din 08.06.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.121/26.05.2021 anexa nr.1 si nr. 122/ 26.05.2021 anexa nr.2 , publicat in 16.06.2021!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 37.295 din 13.07.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.148/23.06.2021 anexa nr.1, nr.95/19.04.2021 anexa nr.1  si nr. 38/ 24.02.2021 anexa nr.1 , publicat in 26.07.2021!

Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 29.244 din 03.06.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.228/23.12.2019, nr.37/24.02.2021 si nr. 122/ 26.05.2021, publicat in 09.06.2021!