EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Anunt Licitatie - Inchiriere imobil-28 mp

 Anunt Licitatie - Nr.20.738 din 01.04.2019 - Inchirierea unui imobil in suprafata de 28 mpaflat in proprietatea publica a Municipiului Onesti, publicat in 05.04.2019!

Anunt Licitatie - Inchiriere imobil-56 mp

 Anunt Licitatie - Nr.16.424 din 12.03.2019 - Inchirierea unui imobil in suprafata de 56 mpaflat in proprietatea publica a Municipiului Onesti, publicat in 13.03.2019!

Anunt Licitatie - Inchiriere imobil-70 mp

 Anunt Licitatie - Nr.16.420 din 12.03.2019 - Inchirierea unui imobil in suprafata de 70 mpaflat in proprietatea publica a Municipiului Onesti, publicat in 13.03.2019!

Licitație atribuire concesiune teren - zona industrială - 29.10.2012

 MUNICIPIUL ONEŞTI, organizează în data de 29.10.2012, ora 14.00, licitaţie publică destinată atribuirii contractului de concesiune teren, conform HCL nr.88 din 08.10.2012, în Municipiul Onești... Anunțul OFICIAL... publicat în 08.10.2012

Regulamentele privind procedurile administrative

 

 DISPOZIȚIA NUMĂRUL 377 din 15.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de desemnare a consilierului de etică în cadrul Primăriei Municipiului Onești - vezi aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte documente

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna /contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

b)  Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; 

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; 

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; 

e) Minutele Sedintelor de Consiliu Local al Municipiului Onesti, în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la ședința publică; 

f) Procese-verbale ale Ședințelor Consiliului Local al Municipiului Onești; 

g) Publicații de căsătorie, inregistrate in Municipiul Onesti;

h) Registrul Spatiilor Verzi din Municipiul Onesti, judetul Bacau;

i) Principii și norme de conduită profesională aplicabile  funcționarilor publici și personalului contractual;

j) Consilier de etica - Monitorizare respectare norme de conduita aplicabile  în cadrul Primariei Municipiului Onesti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitație Centru Comercial PIAȚĂ - 27.10.2011

MUNICIPIUL ONEŞTI, aduce la cunoştinţă celor interesaţi că în data de 27.10.2011, ora 16.00, reorganizează şedinţa de licitaţie publică deschisă cu strigare, destinată adjudecării unui număr de 14 module comerciale rămase libere, în  obiectivul ,,CENTRU COMERCIAL  PIAŢĂ''... Anunțul OFICIAL... publicat în 13.10.2011